Siu-Tsiu skaber social forandring i Grønland 

Udgivet

Denne historie er bragt i Oak Foundations årsrapport 2022. Læs mere her

I Tasiilaq skyder grønkål, løg og majroer op gennem jorden. Byen er den ene af blot to på den 3.000 km lange grønlandske østkyst, og her er projektet Siu-Tsiu flyttet ind sammen med byens 2.600 indbyggere. Unge mellem 15-29 år udgør knap en fjerdel af beboerne og står, ligesom mange andre grønlandske unge, langt fra både arbejde og uddannelsessystem.

Dyrkning af grøntsager er blot én vej til at få de unge ud på arbejdsmarkedet. Derudover maler de fx huse, reparerer broer og andre arbejdsopgaver, som de løser for byens erhvervsdrivende. Alt med udspring fra Tasiilaqs nyetablerede servicecenter.

Metoden? Socialøkonomi – som er lokalt forankret.

”Siu-Tsiu vil med socialøkonomiske virksomheder skabe nye arbejdsfællesskaber, som giver de unge faglige og sociale erfaringer. Målet er nye muligheder for uddannelse eller arbejde, som bidrager til varig beskæftigelse, øget trivsel og håb for fremtiden,” fortæller CEO Hanne Danielsen.

Siu-Tsiu har gennemført det første hold med 10 unge, som er mellem 16-24 år og visiteret fra det lokale jobcenter. Det næste forløb er allerede i gang og varer 10 måneder, men Siu-Tsiu holder fast i dem i et års tid derefter.

Siu-Tsiu samarbejder bredt med grønlandsk erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsorganisationer. Her bliver der skabt arbejdspladser, hvor de unge bliver opkvalificeret. Der er også etableret et sekretariat i Nuuk, som skal indsamle viden og opbygge netværk af grønlandske aktører. Metoden skal udvides til andre steder i landet, og kommunerne kan hente viden og støtte til at arbejde socialøkonomisk med de unge.

Ideen kom fra Grønlands daværende socialminister i 2019, og en delegation var i Danmark for at blive klogere på socialøkonomiske virksomheder. Herefter blev Siu-Tsiu skabt i et partnerskab med Nuuk Kommune med sigte på at støtte hele Grønland, og Oak Foundation Denmark har støttet med udvikling, etablering og drift. Hanne Danielsen er eneste dansker i projektet, og alle øvrige ansatte er lokale grønlændere.

”Lokalmiljøet i Tasiilaq har taget godt imod os. Fællesskaber er nøglen til det gode liv, og gennem de unge arbejder vi med hele samfundet. De positive resultater har allerede trukket internationale gæster til byen for at høre mere om vores metode,” fortæller Hanne Danielsen.

De unges trivsel er altid det vigtigste, og derfor fylder den pædagogiske indsats meget. Der bliver fx banket på deres dør, hvis de ikke er mødt ind om morgenen. Som en ung mand på 19 år siger: ”Nu kan det aldrig gå helt galt. Nu har jeg Siu-Tsiu.”

”Vores drøm er at skabe nye arbejdspladser i byen, i Sydgrønland og forhåbentlig et tredje sted. Vi vil medvirke til, at der er færre udsatte unge og bedre trivsel i lokalsamfundet. Om nogle år har vi også selv skabt virksomheder – gerne i samarbejde med lokale erhvervsdrivende – og demonstreret værdien af socialøkonomi i det grønlandske samfund. Siu-Tsiu ikke er et projekt, men snarere en permanent indsats,” siger Hanne Danielsen.

Og navnet? Det giver også på alle måder god mening. Siu-Tsiu er nemlig en forkortelse – skrevet på både øst- og vestgrønlandsk – for ordet ”fremtid.”

Share this: