Nyheder og nye bevillinger

Udgivet  22/05/2024

Stenbroens Jurister
Stenbroens jurister har modtaget midler, for at sikre retshjælp i Danmark i 2023 og 2024 til de mest udsatte mennesker med grønlandsk baggrund. Som del af arbejdet vil organisationen lave en analyse af retshjælpsbehovet for samme grupper samt afdække hvad de konkrete muligheder er i samarbejde med brugerne og interessenterne. Projektet har til formål at sikre det gadenære retshjælpsarbejde med målgruppens interesser og behov som hovedfokus. 
Få et overblik over fondens uddelinger her i vores database

Oak Foundation Denmark og Østifterne er på Folkemødet på Bornholm 13 – 15. juni 2024

Se programmet her

Østifterne og Oak Foundation Denmark faciliterer igen i år en debatscene på Folkemødet. Det sker i et debattelt – F6 – centralt beliggende på Sverigesvej. Vi fastholder blikket på de nye horisonter og dykker denne gang ned i de tre P’er – Policy, Politics & Philantropy. Vi kan ikke blot tænke 4 år frem, men må og skal insistere på det lange fokus for at sikre fremtidens bæredygtig velfærdssamfund. Derfor er temaet i år – Med Fremtiden i Sigte!

Læs mere om Oak Foundations øvrige virke her (www.oakfnd.org)

Illustration Nils-Petter Ekwall

Se vores programvideo

Esther Nørregård-Nielsen, direktør for Oak Foundation Denmark beskriver fondens strategi.

Projekthistorier

Med Fremtiden i Sigte – Oak Denmark og Østifterne inviterer til Folkemøde på Bornholm den 13. – 15. juni 2024

I debatteltet: På Sverigesvej - F6 "Med Fremtiden i Sigte!" inviterer vi til en række tværfaglige debatter mellem fonde, politikere, civilsamfund og andre meningsdannere, som alle er interessenter på den sociale dagsorden. Vi fastholder blikket på de nye horisonter og dykker denne gang ned i de tre P'er - Policy, Politics & Philantropy. Vi kan ikke blot tænke 4 år frem, men må og skal insistere på det lange fokus for at sikre fremtidens bæredygtig velfærdssamfund. Derfor er temaet i år – Med Fremtiden i Sigte!
Læs mere her

Vores Asylbørn: ”Vi mister ikke noget ved at behandle børn ordentligt”

Vores Asylbørn taler udsatte asylbørns sag – et område, hvor der ikke er mange konkurrenter eller politisk bevågenhed. Men en daglig indignation over børnenes forhold og et dedikeret team har skabt resultater, og mange sager ender med at falde ud til asylbørnenes fordel.
Læs mere her

Fra vrede naboer til positivt fælleskab

Støjgener, konflikter og generelt dårlig stemning. Sådan kan man beskrive situationen i 2019 mellem udsatte borgere og de lokale beboere i Sydhavnen - nærmere bestemt på Anker Jørgensens Plads. Det blev der dog heldigvis fundet en positiv løsning på.
Læs mere her

Formål

  • Oak Foundation Denmarks formål er at yde støtte til sociale indsatser og projekter i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.

Hvilke formål støtter vi
• Initiativer til støtte for familier der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
• Empowerment af, i særlig grad, socialt udsatte kvinder
• Initiativer til forbedring af udsattes vilkår på kortere og længere sigt – i særlig grad hjemløse og migranter
• Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer
• Initiativer for ovenstående grupper i Nordjylland

Typiske bevillingsbeløb er på mellem kr. 300.000 og kr. 3.000.000. Kun i sjældne tilfælde støttes der med mindre beløb (kr. 25.000 – kr.50.000).
Læs mere om hvilke formål vi har givet støtte til, og i hvilken størrelsesorden, i vores årsrapport.

ØNSKER DU AT ANSØGE? FIND MERE INFORMATION HER

Vores værdier

Oak Foundation er en familieejet fond, der reflekterer stifternes værdier og visioner. Fonden stræber i sit virke efter en rettighedsbaseret tilgang, lige ret for mænd og kvinder og et tæt samarbejde med de organisationer, vi støtter. Vi anerkender civilsamfundets betydning for demokrati og rettigheder og understøtter i forlængelse heraf også innovation og visionært lederskab. Vi værdsætter diversitet såvel inden for fonden som hos vores partnere og vi ønsker at være inkluderende, fleksible og engagerede i forhold til forskelligartede synspunkter og tilgange. Vi tror på, at den bedste måde at bevilge midler på er ved rettidig omhu og at være villige til at tage chancer.

Som fond ved vi, at Oak Foundation blot er en enkelt brik i forhold til at opnå en ønsket forandring. Vores rolle er at assistere og bidrage til, at andres indsats kan gøre verden mere sikker, mere retfærdig og mere bæredygtig. Vi støtter op om partnernes arbejde ved at sørge for, at vi har opdateret viden og godt kendskab til de områder, vi arbejder indenfor. Vi er stolte af det, vores partnere opnår og over at kunne bidrage til deres indsats:

  • Respekt og anerkendelse af andres bidrag.
  • Fremme social retfærdighed.
  • Gøre en forskel.
  • Autencitet.
  • Løbende læring af succeser og fejltagelser.