Nyheder og nye bevillinger

Udgivet  08/05/2024

Kirkens Korshær
Kompasset – et tilbud i regi af Kirkens Korshær – har modtaget midler med henblik på at sikre nødovernatning to steder i København til hjemløse mennesker, i særlig grad migranter.  Stederne holder åbent fra starten af oktober 2023 til slutningen af marts 2024 . Det forventes man kan tilbyde omkring 12.000 overnatninger i perioden. Nødovernatningen giver mulighed for også at støtte på anden vis med mad, samtaler mm.
Få et overblik over fondens uddelinger her i vores database

En støtte til mennesker der behøver lidt mere hjælp for at komme meget længere

Oak Foundation Denmark foretog sine første uddelinger fra 2003. Fonden fungerer som selvstændig dansk fond, men indgår i en international familie af Oak Fonde.

Fonden støtter 1-årige, 2-årige og 3-årige sociale projekter i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Læs mere om Oak Foundations øvrige virke her (www.oakfnd.org)

Illustration Nils-Petter Ekwall

Se vores programvideo

Esther Nørregård-Nielsen, direktør for Oak Foundation Denmark beskriver fondens strategi.

Projekthistorier

FødevareBanken forvandler madspild til måltider til socialt udsatte   

I 2020 modtog FødevareBanken en 3-årig bevilling fra Oak Foundation Denmark med henblik på at udvide og konsolidere organisationens arbejde til bl.a. at dække en større del af landet end tidligere.
Læs mere her

Fonden for Socialt Ansvar hjælper små og mellemstore sociale organisationer med at hjælpe endnu flere

Fonden for Socialt Ansvar er en platform for frivillige sociale organisationer, som kæmper for samfundets mest udsatte. De mindre organisationer får stor værdi af at blive en del af fonden for de kan bedre fokusere på deres kerneopgave, når de får hjælp til det administrative arbejde og de nye krav, som den sociale sektor står overfor.
Læs mere her

Et simpelt IT-system med stor betydning for landets hjemløse

Hvis en voldsudsat kvinde har brug for hjælp, findes der en national oversigt som viser ledige pladser på landets krisecentre. Men er man hjemløs, så findes der ikke et tilsvarende landsdækkende overblik. Altså lige indtil at Liselotte Ubbesen fik en god ide og førte den ud i livet. 
Læs mere her

Formål

  • Oak Foundation Denmarks formål er at yde støtte til sociale indsatser og projekter i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.

Hvilke formål støtter vi
• Initiativer til støtte for familier der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
• Empowerment af, i særlig grad, socialt udsatte kvinder
• Initiativer til forbedring af udsattes vilkår på kortere og længere sigt – i særlig grad hjemløse og migranter
• Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer
• Initiativer for ovenstående grupper i Nordjylland

Typiske bevillingsbeløb er på mellem kr. 300.000 og kr. 3.000.000. Kun i sjældne tilfælde støttes der med mindre beløb (kr. 25.000 – kr.50.000).
Læs mere om hvilke formål vi har givet støtte til, og i hvilken størrelsesorden, i vores årsrapport.

ØNSKER DU AT ANSØGE? FIND MERE INFORMATION HER

Vores værdier

Oak Foundation er en familieejet fond, der reflekterer stifternes værdier og visioner. Fonden stræber i sit virke efter en rettighedsbaseret tilgang, lige ret for mænd og kvinder og et tæt samarbejde med de organisationer, vi støtter. Vi anerkender civilsamfundets betydning for demokrati og rettigheder og understøtter i forlængelse heraf også innovation og visionært lederskab. Vi værdsætter diversitet såvel inden for fonden som hos vores partnere og vi ønsker at være inkluderende, fleksible og engagerede i forhold til forskelligartede synspunkter og tilgange. Vi tror på, at den bedste måde at bevilge midler på er ved rettidig omhu og at være villige til at tage chancer.

Som fond ved vi, at Oak Foundation blot er en enkelt brik i forhold til at opnå en ønsket forandring. Vores rolle er at assistere og bidrage til, at andres indsats kan gøre verden mere sikker, mere retfærdig og mere bæredygtig. Vi støtter op om partnernes arbejde ved at sørge for, at vi har opdateret viden og godt kendskab til de områder, vi arbejder indenfor. Vi er stolte af det, vores partnere opnår og over at kunne bidrage til deres indsats:

  • Respekt og anerkendelse af andres bidrag.
  • Fremme social retfærdighed.
  • Gøre en forskel.
  • Autencitet.
  • Løbende læring af succeser og fejltagelser.