Nyheder

Ny kampagne supplerer tro med viden
Oak Foundation Denmark støtter nyt projekt, der skal oplyse muslimske kvinder om deres rettigheder i forbindelse med skilsmisse.

SE MERE I VORES PROJEKTDATABASE

 

Akutmidler til 25 organisationer
Da Danmark lukkede ned i foråret 2020 valgte Oak Foundation at støtte en række initiativer herunder et nødherberg i Grønland, mad til hjemløse, gratis coronatest mm. Betydningen af den omfattende nedlukning af Danmark og behovet for finansiel støtte er herefter undersøgt i rapporten Brugerperspektiver – Covid 19.

En støtte til mennesker der behøver lidt mere hjælp for at komme meget længere

Oak Foundation Denmark blev oprettet den 29. maj 2002. Fonden fungerer som selvstændig dansk fond, men indgår i en international familie af Oak Fonde.

Fonden støtter 1-årige, 2-årige og 3-årige sociale projekter i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Læs mere om Oak Foundations øvrige virke her (www.oakfnd.org)

Illustration Nils-Petter Ekwall

Se vores programvideo

Esther Nørregård-Nielsen, direktør for Oak Foundation Denmark beskriver programmets strategi.

Projekthistorier

Retten til beskyttelse skal også gælde i det digitale rum

Foreningen Digitalt Ansvar vil fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling ved at være vidensbank for aktører på tværs af fa...
Læs mere her

Konsekvenser og kreativitet i coronaens tid

”Vi lærte at gå lange ture under Corona, både for vores mentale, relationelle og fysiske velvære og form”, siger delta...
Læs mere her

Muslimske kvinders ret til skilsmisse skal frem i lyset

Langt de fleste muslimske kvinder oplever heldigvis at leve i gode ægteskaber, hvor såvel voksne som børn trives, og hvor famil...
Læs mere her

Formål

Oak Foundation Denmarks formål er at yde støtte til sociale indsatser og projekter i Danmark samt i Grønland og på Færøerne.

Hvilke formål støtter vi
• Initiativer til støtte for familier der har været udsat for vold, overgreb og andre former for krænkelser
• Empowerment af, i særlig grad, socialt udsatte kvinder
• Initiativer til forbedring af udsattes vilkår på kortere og længere sigt – i særlig grad hjemløse og migranter
• Forbedring af de fysiske rammer for ovennævnte initiativer
• Initiativer for ovenstående grupper i Nordjylland

Typiske bevillingsbeløb er på mellem kr. 300.000 og kr. 3.000.000. Kun i sjældne tilfælde støttes der med mindre beløb (kr. 25.000 – kr.50.000).
Læs mere om hvilke formål vi har givet støtte til, og i hvilken størrelsesorden, i vores årsrapporter.

ØNSKER DU AT ANSØGE? FIND MERE INFORMATION HER

Vores værdier

Oak Foundation er en familieejet fond, der reflekterer stifternes værdier og visioner. Fonden stræber i sit virke efter en rettighedsbaseret tilgang, lige ret for mænd og kvinder og et tæt samarbejde med de organisationer, vi støtter. Vi anerkender civilsamfundets betydning for demokrati og rettigheder og understøtter i forlængelse heraf også innovation og visionært lederskab. Vi værdsætter diversitet såvel inden for fonden som hos vores partnere og vi ønsker at være inkluderende, fleksible og engagerede i forhold til forskelligartede synspunkter og tilgange. Vi tror på, at den bedste måde at bevilge midler på er ved rettidig omhu og at være villige til at tage chancer.

Respekt og anerkendelse af andres bidrag

Som fond ved vi, at Oak Foundation blot er en enkelt brik i forhold til at opnå en ønsket forandring. Vores rolle er at assistere og bidrage til, at andres indsats kan gøre verden mere sikker, mere retfærdig og mere bæredygtig. Vi støtter op om partnernes arbejde ved at sørge for, at vi har opdateret viden og godt kendskab til de områder, vi arbejder indenfor. Vi er stolte af det, vores partnere opnår og over at kunne bidrage til deres indsats.

Fremme social retfærdighed

Vi brænder for at sikre social lighed, beskytte dyreliv, klima og miljø. Vi efterspørger partnere, der har samme passion. Vi udviser dristighed i forhold til at nå vores mål, stræber efter at tackle de svære problemer og årsagen til social uretfærdighed. Vi har tillid til vores partnere og anerkender, at forandring tager tid og kræver en langvarig indsats. Vores ambition er, at de mest udsatte har en stemme, kender og har mulighed for at gøre krav på deres rettigheder.

Gøre en forskel

Vi ønsker at være målorienterede og strategiske i vores uddelinger. Vi definerer projekternes resultater og effekt i fællesskab med vores partnere og vejleder dem i forhold til at opnå og måle fremdrift. Vi tror på, at en fælles indsats gør det muligt at styrke forventningerne og opnå flere og bedre resultater.

Autencitet

Vi arbejder for at efterleve vores værdier internt såvel som eksternt. Vi søger at støtte, lære af og anerkende vores kolleger og deres kompetencer. Vi arbejder for en arbejdsplads, hvor alle føler, at de er respekteret og kan udnytte deres evner. En arbejdsplads hvor udvikling anerkendes, mangfoldighed er en styrke, og man kan dele både det, der gik godt, og det der gik mindre godt. Vi ønsker at arbejde som et team på tværs af programmer og kontorer med det formål at opnå øget social lighed.

Løbende læring af succeser og fejltagelser

Vi arbejder for at opbygge et åbent og fortroligt forhold til vores partnere, således at vi kan dele og lære af såvel succeser som fejltagelser. Vi ønsker at være lyttende og åbne i forhold til forandringer i projektet, uforudsete konsekvenser og eksterne påvirkninger, der har betydning for strategi og forventede mål. Vi værdsætter feedback og mener, at læring bør komme projektet til gode umiddelbart.