Rapport om Natherberg – Den sidste åbne dør

Udgivet

Gruppen af hjemløse, der holder til på gaden og overnatter, hvor de kan finde plads, hører til blandt det danske samfunds mest udsatte borgere. Nye regler truer deres muligheder for at benytte natherberget, der ellers har været den sidste åbne dør for de – ofte meget udsatte hjemløse – der ikke vil lade sig registrere.

Mange hjemløse er sårbare over et bredt spektrum – psykisk sygdom, fysisk sygdom, gældsproblemer, misbrugsproblematikker mv. – og typisk er der tale om kombinationer af udsathed. Rapporten sætter fokus på personer, der benytter sig af de såkaldte natcaféer. En natcafé er i denne sammenhæng et sted, hvor hjemløse har mulighed for at møde op og få et kortvarigt midlertidigt husly. De får måske en madras at sove på og lidt at spise. Der er tale om et basalt tilbud, en mulighed for en midlertidig respit fra livet på gaden. I modsætning til de såkaldte nødovernatningstilbud er natcaféerne åbne året rundt og ikke kun i årets koldeste måneder.

I rapporten fokuseres på en særlig problematik, der i stigende omfang påvirker natcaféernes tilbud. Natcaféerne har fået indskærpet, at de skal indhente oplysninger på de borgere, der benytter sig af deres tilbud, for at sikre sig at de har lovligt ophold i Danmark. Den tidligere praksis har været, at borgere kunne bruge natcaféernes tilbud anonymt. Finansieringen af natcaféerne kom tidligere i stand ved at benytte 5 % af midlerne fra herbergspladser. Socialtilsynet og Socialministeriet indskærpede, at denne finansieringsmodel ikke måtte fortsætte. Den er efterfølgende bragt til ophør.

De natcaféer, der har driftsoverenskomst med en kommune, sender under den nuværende model, registreringen af brugerne til opholdskommunen. Opholdskommunen anvender dem til at søge om mellemkommunal refusion hos brugerens hjemkommune, hvis borgeren altså ikke kommer fra opholdskommunen. Andre natcaféer har søgt midler fra Socialstyrelsens nødovernatningspulje til at drive deres natcafé. Disse midler gælder i en periode for to år.

Rapporten vil belyse nogle af de problemstillinger, der er i forbindelse med at indføre og håndhæve registrering af brugere af natcaféerne. En særlig opmærksomhed rettes mod, hvilke konsekvenser det kan have for målgruppen af hjemløse, som af forskellige årsager har modstand mod registreringen af deres brug af natcaféernes tilbud.

Share this: