NEFOS – et tilbud til personer, der har oplevet selvmord 

Udgivet

Hver dag forsøger omkring 20 danskere at tage deres eget liv. To af dem gennemfører. Tilbage står pårørende og efterladte i deres livs største sorg. Derfor eksisterer NEFOS – Netværket for selvmordsramte. Det er en organisation, som yder støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på et menneske, som har udført en selvmordshandling. Her arbejder man for at sikre, at så mange som muligt får hjælp – og håbet er samtidig, at der kommer en dag, hvor der ikke længere er behov for deres tilbud.

Hvert år begår cirka 600 danskere selvmord – langt hovedparten er mænd. Derudover er der anslået 12.000 selvmordsforsøg samt et ukendt antal selvmordstruede. Enhver selvmordshandling medfører et stort antal pårørende, som har brug for hjælp: Cirka 50.000 danskere berøres hvert år af selvmord eller selvmordsforsøg. Et videnskabeligt studie fra 2020 viser, at hver fjerde dansker kender én, som har overlevet et selvmordsforsøg – og halvdelen af disse pårørende føler ikke, at de fik støtte nok.

Til sammenligning mistede 135 personer ifølge Vejdirektoratet livet i trafikken i 2021 – et emne, der fylder mere i spalterne og langt oftere får taletid i medierne. Selvmord derimod er meget underprioriteret.

”Der er mange færre dræbte i trafikken, men vi taler meget mere om det som befolkning. Hvorfor? Fordi det ikke er præget af skyld, skam og berøringsangst. Men i Danmark har vi to fuldbyrdede selvmord om dagen. Det burde vi tale meget mere om,” siger direktør i NEFOS, Pernille Drost og tilføjer:

”Det handler også om misforståede hensyn. Mange pårørende og efterladte til selvmordsforsøg og selvmord oplever, at folk ikke spørger ind til deres tab. For man vil ikke risikere at såre og sige noget forkert. Men det bedste, vi kan gøre, er at spørge ind og bryde det tabu, selvmord er omgærdet af. Selvmord rører noget fundamentalt i os alle.”

NEFOS, der har eksisteret siden 2005, er som den eneste organisation i landet specialiseret i at støtte og rådgive efterladte og pårørende til selvmordhandlinger. Organisationens hovedformål er at give rådgivning og støtte til efterladte efter selvmord, for det at være efterladt er dybt traumatiserende og mange oplever svære sorgforløb. Og desværre viser forskning, at der er en øget risiko for selvmord hos de efterladte.

NEFOS ønsker at minimere antallet af selvmordsforsøg gennem rådgivning og støtte til pårørende til selvmordstruede – for pårørende har ligeledes øget risiko for selvmordsforsøg i familien.

Elene Fleischer, stifteren af NEFOS, oplevede, at der ikke var hjælp at hente til den store gruppe af efterladte og pårørende. Et menneske, som står tilbage efter et selvmord eller et selvmordsforsøg, oplever en helt anden form for sorg, hvor der er andre ting på spil, end hvis man mister nære relationer til fx sygdom og ulykke. Det er psykisk stærkt invaliderende at være efterladt og pårørende, og det er samtidig meget omkostningstungt menneskeligt såvel som samfundsøkonomisk.

NEFOS tilbyder fem gratis individuelle samtaler med en frivillig, uddannet rådgiver. Man kan også vælge at deltage i samtalegrupper, hvilket pt. tilbydes i tre regioner. Samtalegrupperne for efterladte består af seks til otte personer og sammensættes efter hvilken relation, man har til den afdøde. Grupperne mødes otte gange i alt, og to rådgivere faciliterer samtalerne, hvor temaer som skyld og skam fylder meget. Det er vigtigt at understrege, at det er rådgivning, og ikke terapi, NEFOS tilbyder.

Antallet af henvendelser til NEFOS er steget markant, og i 2020/2021 fik gennemsnitligt 650 personer hjælp hos organisationen. Nogle af de efterladte og pårørende, der har været igennem et samtaleforløb hos NEFOS, beskriver det bl.a. med ordene: ”eminent indlevelse og konstruktiv vejledning”, ”meget kompetent, følsom og vidende rådgivning” og ”en lise, at mærke mig genkendt i følelsen af skyld og magtesløshed.”

Ambitionen er at kunne støtte alle med behov for rådgivning. Den mission har Oak Foundation Denmark valgt at støtte med 5,35 millioner kr. over de næste tre år. Pengene skal bruges til at styrke og udvide NEFOS’ arbejde, bl.a. med uddannelse af 50 nye frivillige rådgivere. Behovet overstiger langt den nuværende kapacitet, og der er ventelister til samtalegrupperne. Som en del af bevillingen skal der gennemføres et udviklings- og professionaliseringsforløb, der sikrer et organisatorisk fundament for den fremtidige støtte til efterladte og pårørende til selvmordshandlinger i hele Danmark.

NEFOS sidder i Det Nationale Partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg og er én blandt mange aktører, som forsøger at råbe højt om det alvorlige samfundsproblem. Eksempelvis det faktum, at Danmark ikke har en national handleplan for selvmordsforebyggelse, som er tilfældet i Norge. En lignende plan har i mange år været efterspurgt i Danmark.

”Mange efterladte til selvmord spørger: Hvordan kunne han/hun gøre det mod mig? Men ingen begår selvmord for at være onde. Man skal ikke nødvendigvis tilgive, men forsøge at finde en accept af den situation, man står i. Man må gerne føle sig vred, svigtet og fyldt med skyldfølelse. Vi kan ikke fjerne sorgen og smerten, men NEFOS kan fungere som et slags efterværn,” siger Pernille Drost og fortsætter:

”Vi skal som pårørende til den, der har mistet et nært familiemedlem til selvmord, huske, at det menneske er lige så savnet, som hvis det døde på anden vis. Og vi skal passe på med at gøre det menneske TIL sit selvmord. Mange efterladte oplever, at der ikke er plads til at sørge, fordi selvmordet i sig selv fylder det hele. Men det menneske havde også en anden historie. Det er den, som er den vigtige.”

Er du efterladt og har brug for rådgivning kan NEFOS kontaktes på kontakt@nefos.dk, eller man kan ringe på 63 12 12 26 klokken 9:00-12:00

Hvis du har selvmordstanker, er i en anden alvorlig krise eller er pårørende til en person, der er i alvorlig krise, kan du kontakte Livslinien og få hjælp på 70 20 12 01

Du kan ringe alle årets dage klokken 11:00-05:00

Du kan også få rådgivning via en chat – find den her: https://www.livslinien.dk/raadgivning/chatraadgivning)

Share this: