Impact Insider: Hvordan skaber, måler og rapporterer man bedst impact?    

Udgivet

Impact er tidens buzzword, og også som mindre organisation er det afgørende at være opdateret trods beskedne ressourcer. Netmediet Impact Insider er sat i verden for at styrke aktører – store som små – som arbejder for at gøre en positiv forskel. Og de mindre organisationer har mulighed for at læse med i et år – helt gratis.  
 

Begrebet impact er allestedsnærværende og bl.a. drevet af feltet af investorer. Derfor er det afgørende at være i stand til at forstå de krav, som fondene fx kan stille og indrette sin organisation, så den kan leve op til det. 
 
Det er en af årsagerne til, at Impact Insider blev lanceret i 2022, støttet af bl.a. Oak Foundation Denmark. Impact Insider er et formålsdrevet netmedie, der vil være en platform for samtalen om, hvordan organisationer i det offentlige, det private og erhvervsliv skaber mest mulig impact i løsningen af store samfundsmæssige problemstillinger. 
 
”Impact Insider ser det som sin opgave at styrke samarbejdet og forståelsen på tværs af aktører. Der er en hel ”impactverden” bestående af fonde, organisationer, impact investorer, små starts ups og offentlige institutioner. Alle arbejder på forskellig vis med impact og med større eller mindre grad af viden,” siger stifter og chefredaktør Carsten Terp og fortsætter:  
 

”Der er derfor brug for at sætte fokus på, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Vi skal tale mere sammen på tværs af sektorer og forstå hinandens vilkår: Hvordan kan vi bidrage til fælles løsninger på de komplekse problemer, vi står overfor som fx klima, ligestilling osv.? Alt det vil Impact Insider gerne bidrage med.” 

 
Hvordan defineres impact?  

Impact Insider definerer impact som langsigtede forandringer på mennesker og miljø som følge af aktiviteter fra organisationer og individer. Disse forandringer kan være positive og negative, tilsigtede og utilsigtede.  
 
Mediet vil skabe forandring ved bl.a. at bidrage med viden, der kan hjælpe med at løse de store samfundsproblemer. Impact Insider ønsker også at understøtte små og mellemstore organisationers adgang til ny viden om bl.a. evaluering og måling af impact. Mediet samler også aktørerne til drøftelser, sikrer udbredelse af viden om organisationers arbejde og fungerer derfor også som kapacitetsopbygger.  
 

Redaktionen bag Impact Insider producerer bl.a. konstruktiv journalistik i form af løsningsorienterede artikler og konkrete værktøjer, der kan inspirere og forhåbentlig bruges direkte ude i organisationerne. Fx kan du finde testen: ”Skaber I impact?” og en guide til grønne iværksættere.  
Og ja, det er lidt af et niche stof, men Impact Insider bestræber sig på at formidle emnet så lettilgængeligt som muligt.  

Vigtige perspektiver fra målgruppen 

Målgruppen, der læser med hos Impact Insider, er primært organisationer, som arbejder med at løse sociale problemer: Fonde, investorer med socialt sigte, sociale iværksættere, sociale organisationer, kommunale, regionale og statslige organisationer m.fl. 

De fleste mindre organisationer på det sociale område har beskedne økonomiske ressourcer. Disse små og/eller nye organisationer kan have et stort behov for viden om fx effektmåling af deres arbejde og udvikling af forretningsmodeller, som sikrer, at deres indsatser bliver økonomisk bæredygtige. Men organisationerne har ofte ikke ressourcer til at hyre dyre konsulenter eller søge den nyeste evidensbaserede viden. Til gengæld er de små organisationer vigtige, fordi de er innovative og har blik for målgrupper, andre ikke ser. 

 
”Det er bekymrende, hvis de mindre organisationer ikke kan spille med i et stadigt mere komplekst spil. Det skal ikke kun være de pengestærke, der definerer impactfeltet. Løsningen af tidens komplekse udfordringer kræver en fælles indsats fra mange forskellige aktører,” siger Carsten Terp og uddyber: 
 
”Hvis de små organisationer og deres innovative arbejdsmetoder bliver glemt, så mister vi noget som samfund. Alle perspektiver skal med. Derfor skriver Impact Insider også om disse organisationers arbejde og resultater, så bevillingsgivere bliver opmærksomme på deres arbejde og værdi.” 
 
De små organisationer kan læse gratis med  

Det er vigtigt for Impact Insider, at de små organisationer kan få glæde af den viden, mediet tilbyder, og at de kan læse med, uden at prisen for et abonnement sprænger budgettet. Derfor kan små virksomheder og mindre sociale organisationer få et års gratis abonnement. Virksomheden og organisationen skal blot max have fire årsværk tilknyttet og have en begrænset økonomi. Hvis læseren efter endt periode anbefaler mediet til andre, så tilbyder Impact Insider en klækkelig rabat på nyt abonnement.  
 
At de mindre organisationer er glade for muligheden for gratis abonnement bekræfter Søren Dixen, bestyrelsesformand for Maskine Maskine Amager, som driver et værksted og værested for psykisk sårbare.  

“Som en lille patientstyret organisation er vi glade for Impact Insider. Med deres friske fokus på, hvordan vi alle måske kan bruge vores fælles ressourcer bedre, udfordrer de systemets vaner og bringer håb om – og værktøjer til – at gøre vores samfund bedre. Og så føler de sig ikke for fine til at tage de mest udsatte mennesker alvorligt, men hører efter, hvad de siger. Så stor respekt og tak for abonnementet!”  

Læs mere: www.impactinsider.dk 
 
Vil din organisation også have gratis abonnement hos Impact Insider? 
 
Kontakt Lennart Nielsen: + 45 7174 7168 og lennart@impactinsider.dk og hør mere om muligheden.  

Share this: