FødevareBanken forvandler madspild til måltider til socialt udsatte   

Udgivet

Over en kvart million danskere er ramt af såkaldt ”fødevareusikkerhed” og har ikke økonomi til at købe mad. Sådan lød konklusionen fra en forskningsgruppe fra Københavns Universitet i 2015 – og samme eksperter vurderer, at tallet i dag er endnu højere. Samtidig bliver der i Danmark kasseret flere tons lødig mad hver eneste dag.

FødevareBanken, der blev etableret i 2008, kæmper for en verden uden madspild og madfattigdom. Organisationen er bindeleddet mellem fødevareindustriens overskudsmad og mennesker i svære livssituationer. FødevareBanken indsamler overskudsmad, – altså mad, der intet fejler, men ikke kan sælges i dagligvarebutikkerne – og leverer det til sociale organisationer. Overskudsmaden bliver herefter til nærende måltider. Og behovet er stigende. Eksempelvis blev 1.562 tons overskudsmad i 2022 til knap fire millioner måltider – i stedet for at ende i containeren.

I 2020 modtog FødevareBanken en bevilling fra Oak Foundation Denmark med henblik på at udvide og konsolidere organisationens arbejde til bl.a. at dække en større del af landet end tidligere.

”Vi fik mulighed for at træde et skridt tilbage og tage et grundigt blik på organisationens kerneopgaver og samspillet imellem dem. Med en donation på syv millioner kroner fordelt på tre år kunne FødevareBanken for første gang få den tiltrængte og nødvendige arbejdsro til professionaliseringen af en organisation i rivende udvikling. Vi er nu en langt mere professionelt drevet organisation, der gør en stor forskel og skaber mærkbare resultater for de samme midler,” siger direktør Lea Gry von Cotta-Schønberg.

Forud for hvert enkelt måltid af overskudsmad ligger et enormt stykke arbejde, som er muliggjort af FødevareBankens 16 medarbejdere, 170 frivillige og knap 350 dedikerede samarbejdspartnere, som sørger for at få logistikken til at gå op. Og der bliver knoklet hver eneste dag for at kunne hjælpe så mange mennesker så muligt.

Alle led af organisationen er efter grundig analyse blevet professionaliseret, og de tre driftsafdelinger er samlet under én national logistik- og fødevarechef. Resultatet er et langt mere kvalificeret og effektivt samarbejde på tværs af alle funktioner i FødevareBanken.

”Det har været fantastisk at opleve, hvor meget mere vi nu kan løfte, fordi vi har haft den nødvendige arbejdsro til at fokusere på andet end daglig drift og haft tid til grundigt at analysere alle parametre af organisationen og lægge en langsigtet strategi. I sidste ende betyder det, at vi kan hjælpe langt flere mennesker og nu står med en organisation, der har mod på og er i stand til at gå forrest i Danmarks kamp mod madspild og madfattigdom,” siger Lea Gry von Cotta-Schønberg.

Som en del af organisationsanalysen har FødevareBanken bl.a. gået i dybden med, hvordan man skaber det mest optimale arbejdsmiljø for frivillige – et projekt, der også fungerer som forundersøgelse til et større kulturprojekt, som organisationen gennemfører i 2023. Et andet delprojekt i opkvalificeringen af hele organisationen har været et dybdegående analysearbejde sammen med FødevareBankens samarbejdspartnere med det formål at afdække, hvordan organisationen opstiller langsigtede og økonomisk bæredygtige modeller.

De kommende år vil FødevareBanken udvikle og kvalificere eksisterende samarbejder og fokusere på en række nye typer samarbejder med nye fødevaredonorer, der kan løfte organisationen yderligere.

Share this: