Fonden for Socialt Ansvar hjælper små og mellemstore sociale organisationer med at hjælpe endnu flere

Udgivet

Fonden for Socialt Ansvar er en platform for frivillige sociale organisationer, som kæmper for samfundets mest udsatte. De mindre organisationer får stor værdi af at blive en del af fonden for de kan bedre fokusere på deres kerneopgave, når de får hjælp til det administrative arbejde og de nye krav, som den sociale sektor står overfor.


Store krav til dokumentation og afrapportering, fx om organisationens sociale impact. Læg hertil analyser, økonomistyring, fundraising, kommunikation og en bunke andre tidskrævende opgaver. Det er blot nogle af de punkter på to-do-listen, som er landet på bordene i organisationerne i den sociale sektor gennem de senere år. De små og mellemstore sociale organisationer skal i højere grad konkurrere på markedsvilkår, som ligner dem vi kender fra det private erhvervsliv.

”Vores sektor har de seneste otte-ti år været igennem en voldsom professionalisering. Kravene fra omverdenen og ikke mindst fra bevillingsgiverne er blevet mere og mere omfattende. Den udvikling har gjort det svært for specielt de små og mellemstore organisationer at følge med. Deres hjerte og engagement ligger hos de udsatte, og de har ikke driftsmidler og menneskelige ressourcer som modsvarer de nye krav. Derfor så vi et behov for at slå os sammen. Når vi deles om administrationen og arbejder med et fælles professionelt back-office, så kan organisationerne fokusere på deres kerneopgave og på de målgrupper, som de er sat i verden for at hjælpe,” siger Thit Aaris-Høeg, administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar.

Fonden er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond, som driver og udvikler socialt arbejde med støtte fra virksomheder, fonde og myndigheder, og har siden 2015 arbejdet målrettet på at samle sektoren. Fonden ønsker at være en væsentlig aktør i fremtidens velfærdssamfund og arbejder derfor målrettet for at skabe konkrete løsninger på samfundets udfordringer inden for seks indsatsområder: Social infrastruktur, Trygt ungdomsliv, Stærke familier, Bedre integration, Læring, Job og Uddannelse samt Aktivt medborgerskab.

Snævre målgrupper med trange kår

Fonden for Socialt Ansvar udspringer historisk af Natteravnene som stadig drives i fonden, og i dag tæller fonden 15 organisationer herunder blandt andre Baba, Bydelsmødre, En Håndsrækning og Mind the Democracy. Og flere er på vej ind.

Inden etableringen af fonden var der stort behov for at skalere og professionalisere det frivillige, sociale arbejde, og det krævede en fondskonstruktion. Dermed blev Fonden for Socialt Ansvar født. Og siden da har missionen været ”at gøre så meget socialt godt som muligt for så mange som muligt på den bedst mulige måde.”

”Der har været en bevægelse i samfundet, hvor de store organisationer fylder mere, og de små dør ud. De store organisationer beskæftiger sig med specifikke og meget store målgrupper (f.eks. små børn), og de mere snævre eller ikke politisk prioriterede målgrupper har haft trange kår og har ikke fået det bedre, på trods af at mange af dem er svært udsatte. Derfor er det så vigtigt, at vi hjælper hinanden på kryds og tværs. Det er svært at være en mindre organisation, da der bliver stillet lige så høje krav som til de store organisationer, som har langt flere ressourcer,” siger Thit Aaris-Høeg og forklarer, at de mindre organisationer bl.a. presses af fragmenteret og meget kortsigtet økonomi, manglende driftstilskud, akademisering af den sociale sektor, usikre statslige bevillinger og enstrengede fondsstrategier, hvor tendensen er, at mange bevilliger går i samme retning. Taberne bliver de udsatte borgere.

Fortsat udvikling af støttende miljø

Oak Foundation Denmark har gennem flere år støttet dette gennem bevillinger. Senest med en fornyet bevilling til udviklingsprojektet “Platform for forandring i den sociale sektor: Viden, Engagement og Dialog”. Her vil Fonden for Socialt Ansvar fortsætte med at udvikle et støttende miljø for de organisationer, der tager sig af samfundets mest udsatte samt arbejde for bedre vilkår for de mange organisationer som i stigende grad overses uddelingsmæssigt.

Fonden for Socialt Ansvar tilbyder bl.a. støtte i form af et fagligt og praktisk fællesskab. En lang række mindre organisationer får hjælp til deres professionalisering på flere fronter, og de kan samtidig holde udgifterne til administration nede, fordi en række funktioner som f.eks. regnskab, IT, fundraising, strategi, økonomi, HR og kommunikation organiseres centralt. Det sparer både tid og frigiver ressourcer.

Blandt Fonden for Socialt Ansvars tilbud er et ledernetværk, hvor 70 ledere fra små og mellemstore organisationer p.t. er medlemmer. Fonden hjælper også med kapacitetsbygning i den såkaldte ”Rugekasse”, hvor gode initiativer og ideer inviteres til at blive en del af fællesskabet under kyndig vejledning. Fonden organiserer derudover en årlig konference, hvor de samler sektoren, ministerier, styrelser, fonde, kommuner og frivillige sociale organisationer.

Generelt er ønsket, at flere organisationer kan hjælpe flere udsatte, samt at samarbejdet mellem organisationerne styrkes. Herudover ønsker fonden at sikre øget politisk bevågenhed og finansiel understøttelse af organisationernes arbejde.

Frivillige indsatser med positiv effekt

De organisationer, der er optaget under Fonden for Socialt Ansvar, er glade for muligheden og de tilbud, som fonden giver:

“Vi har gennem 13 år opbygget en stærk indsats og har nu en ambition om, at 2 Timer om Ugen skal blive en landsdækkende indsats. For at nå det mål har vi brug for at være en del af Fonden for Socialt Ansvar, der har erfaringer med at skalere initiativer og skabe en stærk og bæredygtig organisation,” siger Alaa Abdol-Hamid, medstifter og projektleder i 2 Timer om Ugen.

De typiske organisationer under Fonden for Socialt Ansvar er mindre og mellemstore frivillige sociale organisationer, som arbejder med sårbare og udsatte målgrupper. Fonden får både eksterne henvendelser og rækker også selv ud til potentielle samarbejdspartnere.

”Vi er interesserede i frivillige indsatser, der har vist en vis effekt og som har ambitioner om at blive større, gerne med et landsdækkende sigte. Indsatserne skal have et tilbud til sociale målgrupper, som de store organisationer ikke beskæftiger sig med. Og så må man gerne have en igangværende bevilling, så der er tid til at søge nye midler. Det er vigtigt at understrege, at organisationerne ikke mister sig selv ved at komme ind under fonden. De skal selvfølgelig bevare deres eget DNA,” siger Thit Aaris-Høeg:

”Fonden for Socialt Ansvar er ikke en brancheforening. Men vi taler organisationernes sag, og fonden ser de frivillige foreninger og sociale organisationer som livsnødvendige brikker i det danske demokrati og velfærdssamfund.”


Læs mere: https://socialtansvar.dk/

Share this: