Et simpelt IT-system med stor betydning for landets hjemløse

Udgivet

Hvis en voldsudsat kvinde har brug for hjælp, findes der en national oversigt som viser ledige pladser på landets krisecentre. Men er man hjemløs, så findes der ikke et tilsvarende landsdækkende overblik. Altså lige indtil at Liselotte Ubbesen fik en god ide og førte den ud i livet. 

Nogle gange er gode ideer ikke nødvendigvis specielt komplicerede. Og de begynder typisk med et undrende ’hvorfor’, en indignation og dermed ønske om forandring. 

Liselotte Ubbesen er leder på Ubbely Krisecenter, der har afdelinger i både Køge og Stenløse. I sit arbejde møder hun voldsudsatte kvinder og deres børn – og nogle af dem kæmper ikke kun mod vold i nære relationer men også hjemløshed.  
 
Fra Liselotte Ubbesens arbejde på voldsområdet har hun stor erfaring med at orientere sig i den nationale oversigt, der findes over alle krisecentre i Danmark. Det er en digital portal, hvor fagpersonale hurtigt kan få overblik over ledige pladser på landets krisecentre. Og dermed kan man sende kvinden og eventuelle børn afsted til en midlertidig, tryg bolig. 

Hvor er der en ledig seng? 

Men Liselotte Ubbesen undrede sig. For i sin dagligdag talte hun også ofte med hjemløse, købte Hus Forbi og fik en sludder med gadens folk. Her hørte hun historier om, hvorfor de var endt i hjemløshed, om at overnatte på gaden, om drømmene om et andet liv. Og om deres daglige udfordring med at finde en seng for natten.  
 
For landets knap 6000 hjemløse findes der nemlig ikke et nationalt overblik over ledige pladser på herberg og forsorgshjem. De hjemløse er nødt til at bevæge sig fysisk hen til et herberg eller ringe og håbe på, at der er plads, og derefter måske søge videre til et andet ledigt sted. De skal også have styr på, hvilke herberg, der fx tillader hunde, om de tager imod misbrugere, har særlige kvindeafdelinger osv. Og de hjemløse kan typisk ikke selv overskue at orientere sig efter ledige pladser. 

Dertil kommer, at fagpersonale på de enkelte bosteder bruger store ressourcer på at ringe rundt og efterlyse andre ledige pladser til den hjemløse, hvis de selv er fuldt optaget. 

Og så slog tanken Liselotte Ubbesen: 

”Hvorfor er der ikke et lignende system for fagpersoner med overblik over ledige pladser på danske herberger, ligesom det findes for krisecentrene?” 

Efterfulgt af: 

”Der må da gøres noget!” 

Og et optimistisk: 

”Hvor svært kan det være?” 

Og som sagt, så gjort. 

Fra ide til implementering 

Liselotte Ubbesen gik i 2019 i gang med at kontakte bosteder og herberger, og her var man meget positiv overfor initiativet. Også SBH – Sammenslutning af Boformer for Hjemløse i Danmark syntes, at det var en god ide. 

Hun satte sig ned og fik overblik over økonomi, og hvordan ideen kunne føres ud i livet. Projektbeskrivelse og budget blev udarbejdet, og der blev søgt donationer. Og da Oak Foundation Denmark valgte at finansiere projektet, kunne idekvinden bag for alvor komme i gang. Hjemmesiden www.pladsoversigten.dk blev lanceret i 2020. 

”Jeg skrev ud til alle herberger og fortalte, at der nu var en ny mulighed med et landsdækkende overblik, og vi opfordrede dem til at være med og blive registreret. 

Mange ville gerne med, men de skulle også vænne sig til at bruge et nyt IT-system i en travl hverdag. Men der var opbakning og vilje til projektet,” siger Liselotte Ubbesen: 
 
”Målet er, at alle faggrupper, der arbejder med hjemløshed, kun behøver henvende sig til ét herberg for at hjælpe en hjemløs borger og ikke skal ringe til det ene fyldte herberg efter det andet. Det er gratis at være registreret, og vi sender jævnligt en mail med en venlig opfordring til at opdatere med eventuelle ledige pladser.” 

I IT-systemet fremgår alle de herberger i Danmark, som er med i projektet. Og hvert herberg og opholdssted har registreret deres faciliteter. Der er i Danmark cirka 100 opholdssteder og herberger, og pt. er 77 institutioner registreret og yderligere otte har givet tilsagn om, at de gerne vil være med.  

Ønske om at få alle med  

Udover at herberger og bosteder kan registrere sig, så er der også mulighed for såkaldt ”kiggeadgang” for fagpersoner, der arbejder med udsatte og hjemløse. Her kan de gratis se, hvor der er ledige pladser. Der er 94 tilmeldt på ”kiggeadgang”, men der kan være fx en socialafdeling i en kommune, som deler adgangen, hvilket vil sige, at der er langt flere, som bruger pladsoversigten. 

Ønsket er, at så mange fagpersoner og herberger som muligt har adgang og er inkluderet i oversigten.  

”Vi vil gerne have alle med. Mit ønske er, at pladsoversigten bliver en fastintegreret del af arbejdet med hjemløse i Danmark, og at den på sigt kan tale sammen med fx Danmarks Statistik eller andre relevante aktører. Vi tilpasser løbende og lytter til ideer fra brugerne, så vi kan gøre oversigten så brugervenlig som mulig. Hvis nogle organisationer vil være interesseret i at overtage oversigten som en del af deres daglige drift, så er der mulighed for det. Det vigtigste pt. er, at oversigten lever, er brugbar og effektiv. Indtil der er andre, der vil overtage, så holder vi fast i den, så vi kan hjælpe så mange hjemløse som muligt.” 

Kilder: www.vive.dk 

www.pladsoversigten.dk kan du tilmelde herberg til den nationale oversigt eller tilmelde dig gratis som fagperson inden for udsatteområdet.  

Share this: