Fonden for Socialt Ansvar

Udgivet

Vi tager ansvar. Vi viser omsorg. Vi er forpligtede.

Photo: © Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation for NGO-organisationer i København. Fonden styrker organisationer, som arbejder med børn, unge forældre og familier i Danmark. Fonden bringer frivillige sammen for at finde og fremme langsigtede løsninger på nogle af de mest usynlige og oversete sociale problemer i landet.

Hvor organisationerne ellers arbejder med deres respektive forskellige sociale områder gør et tættere samarbejde dem i stand til at lære af hinanden, at begrænse omkostninger ved at dele faciliteter og at drage nytte af den støtte, viden og kapacitetsudvikling, som Fonden for Socialt Ansvar bestræber sig på at give dem.

Hundrede af frivillige arbejder indenfor forskellige sociale projekter, hvor det at opretholde stærke familiebånd er kernen i deres arbejde. F.eks. projektet Bydelsmødre, hvor mere end 700 mødre fra etniske minoritetsgrupper har kontakt med frivillige, som hjælper dem til bedre at kunne navigere i deres liv i Danmark. Det nye liv kan være overvældende for mange af kvinderne,  der ofte er ny-ankomne, og kontakten hjælper til at formindske deres følelse af isolation og fremmer en bedre integration. Et andet succesfyldt projekt “BABA” skaber kontakt mellem immigrantfædre og lokale frivillige med det formål at genetablere fædrenes viden om og tro på, hvordan de meningsfyldt kan deltage i deres børns liv. Undersøgelser har nemlig vist, at børn, som er opdraget af engagerede fædre, opnår en større trivsel og er mindre tilbøjelige til at blive involveret i kriminalitet eller til at udvikle afhængigheds vaner.

Med personalets ildhu og vedholdenhed gør Fonden for Socialt Ansvar en forskel i Danmark, både hvad angår de børn og familiers liv, de direkte støtter, men også på hvordan samfundet ser på frivillighed i det sociale virke.

Share this: