Dansk Stalking Center: Fra ide til virkelighed

Udgivet

Vi har alle behov for tryghed, frihed og ret til at trives. Men disse behov imødekommes desværre ikke altid. En særlig udfordring i forhold til dette er at opleve stalking, hvilket kan komme til udtryk på mange måder. Gentagne opkald og trusler. Forfølgelse og overvågning. Hundredevis af sms’er. Fælles for alle henvendelser er dog, at de oftest har voldsomme psykiske, fysiske og sociale konsekvenser for den stalkingudsatte.

En rapport fra Justitsministeriet fra 2018 viser, at op mod 100.000 danskere hvert år udsættes for stalking, og derudover anslås det, at 60.000 hjemmeboende børn påvirkes af stalking. I gennemsnit udsættes ofrene for stalking i to år, men de systematiske og uønskede henvendelser kan stå på i op til 20 år. Problemstillingen har også en kønsmæssig slagside, idet 65 % af stalkingudsatte er kvinder og 35 % er mænd.

På baggrund af stalkingens voldsomhed og invaliderende konsekvenser betragtes adfærden som en voldsform delvis takket være Dansk Stalking Centers anstrengelser. Men sådan har det ikke altid været. Tilbage i 2015 var der endnu ikke den store viden om stalking i Danmark. Der var internationale forskningsrapporter, men der fandtes ingen danske tal på problemets omfang. Emnet var også næsten ukendt på politisk niveau. I dag har vi tallene, men befolkningens viden om stalkingens alvor og konsekvenser er stadig bekymrende lav.

”For fem år siden sad jeg i et lånt lokale og prøvede at skaffe økonomiske midler. Vi talte med Oak Foundation Denmark om, hvor alvorligt et problem stalking er, og at vi ønskede at tilbyde behandling, rådgivning og at formidle om problemet på landsplan. Målsætningen var også et større samarbejde på tværs af myndighederne, for på daværende tidspunkt mødte vi meget modstand,” siger Lise Linn Larsen, direktør i Dansk Stalking Center:

”Bevillingen, vi fik, var altafgørende for, at vi reelt kunne starte op.”

Derefter kunne organisationen for alvor etablere sig i egne lokaler, øge rådgivningstilbuddene, samle data og presse på for at få politisk indflydelse. Dansk Stalking Center har i dag afdelinger i København og Århus, hvor et team af fagfolk og en stor gruppe frivillige står klar til at hjælpe. Centret er vokset til en organisation bestående af cirka 18 ansatte.

Siden Dansk Stalking Center blev etableret er det kun gået én vej: Fremad. Præcis ét år efter at organisationen for alvor var kommet ud over rampen, modtog centret et stort millionbeløb fra Ligestillingsministeriet. I dag er organisationen på finansloven, og der er mere ro til at fortsætte det vigtige arbejde, videreudvikle indsatsen og hjælpe endnu flere.

Centret nåede en milepæl før sommerferien 2020, da et enigt Folketing pålagde regeringen at kriminalisere stalking. En arbejdsgruppe er nu ved at komme med bud på, hvordan lovgivningen skal se ud i praksis.

”Vores største sejr indtil nu er, at stalking er kommet på det politiske landkort, og at vi har et rigtig godt samarbejde med politiet. Den bedste hjælp til ofre for stalking er at få myndighederne til at samarbejde på tværs. Med de nye politiske vinde er det i høj grad på vej,” siger Lise Linn Larsen.

Dansk Stalking Centers arbejde er langt fra færdigt. Organisationen lancerer en kampagne i efteråret 2020 for at give flere fagfolk mere viden og mindst lige så vigtigt: At både stalkingudsatte og udøvere ved, at de kan få hjælp.

Share this: