Muslimske kvinders ret til skilsmisse skal frem i lyset

Udgivet

Langt de fleste muslimske kvinder oplever heldigvis at leve i gode ægteskaber, hvor såvel voksne som børn trives, og hvor familiemedlemmerne understøtter hinandens udvikling.

Men for nogle muslimske kvinder er ægteskabet præget af vold og mistrivsel, og nogle oplever desværre også at være indgået i et ægteskab, som de ikke kan komme ud af. I Danmark, Europa og den øvrige muslimske verden er det nærmest umuligt for en muslimsk kvinde at få en islamisk skilsmisse, hvis manden er uenig.

Det vil Oak Foundation Denmark ændre på og har derfor valgt at støtte Exitcirklen, som står bag det nye projekt ”Ret til liv og kærlighed.” Formålet er at forebygge undertrykkelse af og oplyse om muslimske kvinders civile rettigheder – både ved indgåelse af ægteskab og ved skilsmisse. Budskabet er klart: Bliv borgerligt viet OG få en islamisk vielseskontrakt, som tydeligt beskriver din ret til skilsmisse. Derudover er et vigtigt element i projektet, at kvinderne rehabiliteres og hjælpes godt videre i livet.

De fleste islamiske vielseskontrakter, der bliver underskrevet af brudepar i danske moskeer, omtaler ikke kvinders ret til skilsmisse. Det på trods af, at det ifølge Koranen er forbudt at tvinge en kvinde til og fastholde hende i et uønsket ægteskab.
Nogle muslimske kvinder ved imidlertid ikke, at en religiøs vielse og skilsmisse ingen juridisk gyldighed har i Danmark. Kun borgerlige vielser, der er foretaget på f.eks. rådhuset, er juridisk bindende. Alligevel vælger nogle muslimer kun at gifte sig islamisk, hvilket kan medføre alvorlige konsekvenser for kvinden i form af fastlåsthed og undertrykkelse i en parallel virkelighed uden juridiske rettigheder, hvis manden ikke giver tilladelse til skilsmisse.
Også kvinder, der både er borgerligt viet og gift islamisk, risikerer at ende i situationer, hvor de er skilt ifølge lovgivningen, men hvor religiøse normer fortsat anser dem for at være ”gift”. Størstedelen af danske imamer ønsker nemlig af forskellige årsager ikke at foretage en islamisk skilsmisse uden mandens samtykke. Patriarkalske strukturer fastholdes dermed stadig gennem generationer.

Begge eksempler er udtryk for social kontrol og psykisk vold og kan resultere i alvorlige mentale og fysiske helbredsproblemer for kvinder og børn.

”Kampagnen skal vise, at det er muligt at få et godt liv, hvis man vil skilles. Men det er vigtigt at kende sine rettigheder. Vi vil skabe selvværd, empowerment og håb ved at supplere tro med viden,” siger Sherin Khankan, CEO i Exitcirken-Veje ud af psykisk vold og imam i Mariam Moskeen, der siden 2016 har gennemført islamiske skilsmisser for 30 kvinder i Danmark.

Udover oplysningskampagnen vil projektet i dialog med de 10 største moskeer i Danmark med imamerne som bannerførere for forandring. Et frivilligt korps af muslimske mænd skal åbne døre og starte dialogen. For mændene er i høj grad en del af løsningen. Håbet er, at projektet også munder ud i en universel islamisk ægteskabskontrakt. En kontrakt, der fusionerer dansk lovgivning med islamisk vejledning og beskriver retten til skilsmisse. Med det resultat, at kvinden f.eks. øjeblikkeligt er skilt islamisk, hvis hun bliver skilt efter dansk lov.

”Det er i moskeerne, at forandringen sker. Vi vil parallelsamfundene til livs,” siger Sherin Khankan, der understreger, at projektet også har internationalt potentiale, idet der er ikke er lavet noget tilsvarende i udlandet før. Forandringen er skudt i gang.

Læs mere: http://www.exitcirklen.dk

Share this: