Voldtægtsofre og eksperter giver gode råd i podcastserie

Spodcast.dk

Udgivet

Kvinder, som har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg har brug for inspiration, håb og i høj grad viden om, hvor man finder hjælp for at komme videre i livet. Podcast-serien VOLDTÆGT henvender sig til kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Over 1000 kvinder udsættes hver måned for voldtægt eller voldtægtsforsøg i Danmark, fremgår det af Det kriminalpræventive Råd. Mørketallet bag denne statistik er formentlig langt, langt større. Der er undersøgelser, som viser, at tallet er dobbelt så højt.

Kvinder der har været udsat for seksuelle overgreb – uanset om det drejer sig om partner- voldtægt, drugrape,”tilfældig” voldtægt i en park, eller seksuelle overgreb til en fest eller i eget hjem har brug for omsorg, støtte og viden.

Langt de fleste seksuelle overgreb foretages af mænd, som kvinderne kender godt eller har kendskab til. Tvivlen om egen skyld nager derfor ofte – og for mange fylder skammen så meget, at kun ca. 10 procent af kvinderne melder overgrebet til politiet.

Voldtægt og seksuelle overgreb rammer bredt – helt unge, modne og ældre og i alle sociale lag. Ingen landsdel går ram forbi

Der er flere steder i landet etableret Centre for Voldtægtsofre/Center for seksuelle overgreb, som døgnet rundt gratis hjælper ofre for seksuelle overgreb, og der er ligeledes krisecentre, som tager imod kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Uanset mulighederne for at søge hjælp, er der desværre for mange, der ikke kender til disse muligheder og dermed for mange, der ikke ved, hvor de skal søge hjælp, og for mange der er i tvivl om, hvorvidt de skal anmelde overgrebet til politiet.

For at øge viden om reaktioner og mulighed for hjælp og støtte for de alt for mange, der oplever voldtægt, har Spodcast.dk interviewet kvinder, der har været udsat for forskellige former for seksuelle overgreb, som fortæller om, hvordan de er kommet videre i livet. Kvinderne giver gode råd og suppleres af information fra eksperter – sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, politi, advokat, krisecenterleder og pårørende.

Interviewene kan høres i en gratis podcastserie VOLDTÆGT. Serien består af 13 podcast, der varer mellem 10 og 30 minutter. Podcastene giver mulighed for at lytte helt diskret, når der er mulighed og overskud til det. Podcastene er gratis tilgængelige i de almindelige streamingtjenester – Apple podcast, Google podcast, Spotify, Amazon m.fl.

”Vi har arbejdet med podcast til sårbare grupper gennem flere år. Vi har brugt netop dette medie, fordi en podcast kan høres, når der er overskud og mulighed – alene eller sammen med andre. Mange voldtægtsofre oplever skyld, skam og tvivl – at høre andres erfaringer kan være med til at inspirere til at søge hjælp og fællesskaber og komme videre i livet. Eksperternes bidrag med ny viden kan også bidrage med nødvendige afklaring.

Udover serien til voldtægtsofre har vi produceret podcast til voldsramte kvinder med både dansk og udenlandsk baggrund, til seksuelt misbrugte med senfølger samt til ALS og Alzheimers patienter og pårørende”, fortæller Lone Michelsen og Jette Friis O’Bróin, der står bag Spodcast.dk, som producerer de gratis podcast.

Oak Foundation Denmark har ønsket at støtte Spodcast.dks podcastserie, da fonden anser voldtægt som værende en del af den vold, der udøves mod kvinder. At afhjælpe og nedbringe vold mod kvinder og dens virkninger er et væsentligt fokusområde for fonden. Det er derfor også væsentligt for fonden, at serien ikke blot er tilgængelig i regi af Spodcast.dk men også tilbydes og promoveres i forhold til en række af de øvrige tiltag, der er sat i værk for at støtte voldsramte kvinder.

Krisecentre og Center for Seksuelle Overgreb/Centre for Voldtægtsofre over hele landet har således mulighed for at lægge podcastfilerne gratis på deres hjemmesider – ligesom alle kan downloade en gratis app fra voldtaegt.spodcast.dk

Spodcast’ podcast anvendes også i krisecentre, hvor de er med til at åbne for snakken og erfaringsudvekslingen ved gruppemøder.

Der er også flere, som sætter en podcast i højtaleren, når en veninde eller familien er på besøg for dermed at fortælle, hvordan det er at leve med sygdom, overgreb eller andet. Podcastene kan således være en vej til at få den alvorlige samtale på bordet og bryde isolation og tabuer.

Projektets app og kampagneaktivitiviteter henviser i øvrigt til de landsdækkende gratis tilbud om rådgivning og samtaler til voldtægtsofre i Center for Seksuelle Overgreb/Centre for Voldtægtsofre.

Share this: