Projektdatabase

Projektdatabasen inkluderer alle aktuelle projekter.

 
Den selvejende institution Muhabet Danmark Oak Foundation Denmark Migration 2020
Organisation: Den selvejende institution Muhabet
Formål: At der fortsat kan sikres et tilbud til en udsat og isoleret gruppe i Danmark. Muhabet arbejder med dem, der har allermest behov dvs. tortur- og krigsofre, dem der er svært traumatiserede og psykisk syge, uden familie og netværk.
Beløb DKK: 3.956.733
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migration
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: 01.08.20
Slutdato: 01.08.23
MusikBeRiget Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2020
Organisation: MusikBeRiget
Formål: At støtte sygdomsramte børn og deres pårørende ved at etablere et musikalsk rum, hvor normalitet og samhørighed opstår i en oplevelse af frihed, forløsning og følelser. Der vil i perioden 2020-2022 blive afviklet to familiekoncerter og en sommer- og en julekoncert på henholdsvis Odense Universitetshospital, Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus Nord.
Beløb DKK: 510.970
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: 01.12.20
Slutdato: 01.12.22
Ishtar Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2020
Organisation: Ishtar
Formål: At støtte Ishtar – en gruppe af etniske kvinder i fortsat at konsolidere deres køkken og madproduktion herunder udvidet produktsortimentet og sikre, at flere kvinder kan udvikle deres kompetencer igennem et forløb i Ishtar.
Beløb DKK: 2.450.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: august 2020
Slutdato: august 2023
FødevareBanken Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2020
Organisation: FødevareBanken
Formål: At støtte FødevareBanken i at udvide og konsolidere FødevareBankens arbejde med at udbrede friske overskudsfødevarer til socialt udsatte i en større del af landet end i dag. Dette inkluderer, at organisationen ser på sit arbejde og logistikken samtidig med, at man kan fastholde den eksisterende indsats.
Beløb DKK: 6.975.452
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: juli 2020
Slutdato: juli 2023
KFUMs Sociale arbejde – Café Stevnen Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2020
Organisation: KFUMs Sociale arbejde – Café Stevnen
Formål: Supplement til en renovation af det sociale værested Café Stevnen - beliggende på Stevns. Stedet har fået midler til stor renovering, men mangler midler til at renovere vinduerne. Café Stevnen er en del af KFUMs sociale arbejde
Beløb DKK: 164.145
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2020
Varighed: 1 år
Start dato: oktober 2020
Slutdato: november 2020
Spodcast.dk Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2020
Organisation: Spodcast.dk
Formål: Merantis er et podcast projekt om vold. De er fortalt af kvinder, der har været i voldelige forhold eller i familier med social kontrol. Fortællingerne er fortalt på kvindernes eget sprog, og ønsket er at få flere podcasts fortalt af danske kvinder, da fokus har været på udenlandske kvinder. Læs mere her: https://merantis.dk/
Beløb DKK: 149.500
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2020
Varighed: 1 år
Start dato: Juli 2020
Slutdato: Juli 2021
VIVE Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: VIVE
Formål: At skaffe et mere dybdegående kendskab til og forståelse af de mekanismer, der kan udløse drab i familier - i særdeleshed drab af børn.
Beløb DKK: 983.740
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2021
Ubbely Krisecenter Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Ubbely Krisecenter
Formål: At udarbejde en portal, hvor alle herberger kan og vil registrere sig , når herberget får en ledig plads. Formålet er at sikre at myndigheder, herberg og personer, der kontaktes af en hjemløs, ikke behøver at kontakte en række herberg individuelt, men i stedet kan få et overblik på en fælles portal på samme måde, som der er et fælles overblik over ledige pladser på krisecentrene.
Beløb DKK: 523.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2022
TUBA Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisation: TUBA
Formål: At medfinansiere en kortfilm ”Ida”, der beskriver livet i en familie med misbrug set fra den lille datters vinkel.
Beløb DKK: 450.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.05.2020
SydhavnsCompagniet Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2019
Organisation: SydhavnsCompagniet
Formål: At skabe ro, udfoldelsesmuligheder og livskvalitet til såvel beboere omkring som udefrakommende brugere af Anker Jørgensens Plads.
Beløb DKK: 1.446.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2022
Reden International Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2019
Organisation: Reden International
Formål: At videreføre, udvikle og styrke Reden Internationals opsøgende arbejde og Natcafé med henblik på at give udenlandske kvinder i prostitution, herunder potentielle ofre for menneskehandel, et trygt, varmt sted med adgang til sundhedsfaciliteter.
Beløb DKK: 5.407.310
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 01.01.2022
Projekt Udenfor Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Projekt Udenfor
Formål: At opstarte og drifte et nytænkende, brugerinddragende levefællesskab for hjemløse i Aarhus bygget af hjemløse selv.
Beløb DKK: 1.800.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.11.2021
Overmarksgården Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Overmarksgården
Formål: At få genetableret værelserne på Overmarksgården, et være- og bosted for hjemløse i Jylland, med nyt inventar, efter at en brand ødelagde de fleste værelser.
Beløb DKK: 200.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.01.2021
Københavns Universitet – Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2019
Organisation: Københavns Universitet – Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed
Formål: At indsamle yderligere erfaringer fra flere kvinder, der lige har født, og som er brugere af Røde Kors Sundhedsklinik for udokumenterede migranters tilbud til enten gravide eller børn.
Beløb DKK: 162.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato:
Slutdato:
Kvindekrisecenter Bornholm Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: Kvindekrisecenter Bornholm
Formål: At systematisere og udvikle rekruttering, oplæring, supervision og indsats af frivillige på Kvindekrisecenter Bornholm, da der stilles stadig større krav til de frivillige og deres kompetencer, værdier og menneskesyn.
Beløb DKK: 1.094.960
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.12.2021
Kommune Kujalleq Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisation: Kommune Kujalleq
Formål: At udarbejde en moderniseringsplan for de tre byer i Kujalleq Kommune i Sydgrønland med henblik på hvordan man kan skabe faciliteter, der samler byens borgere, organisationer og kulturtilbud, således at man kan opnå synergieffekter.
Beløb DKK: 575.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 30.04.2020
Slutdato: 01.08.2023
Håb i Psykiatrien Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2019
Organisation: Håb i Psykiatrien
Formål: At udvikle og forankre modeller for flere og mere alsidige aktiviteter i psykiatrien, da uforpligtende uformelle fællesskaber har et stort potentiale, hvilket bør udbredes og udforskes nærmere.
Beløb DKK: 500.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2021
Hugs and Food Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Hugs and Food
Formål: At levere mad til hjemløse i København og tilbyde dem et sted, hvor de kan søge ro og tale med en ressourceperson, der kan støtte dem i forhold til de behov og udfordringer, de måtte have.
Beløb DKK: 444.062
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.01.2021
Hjælp til Hjemløse Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Hjælp til Hjemløse
Formål: At støtte netværket til at give hjemløse og socialt udsatte borgere et bedre og mere værdigt liv. Formålet er, at organisationen kan fortsætte med at udvide gadeplansarbejdet i form af at give bostøtte, sikre basale fornødenheder i form af mad og tøj m.m. til udsatte familier og borgere i Aarhus.
Beløb DKK: 503.086
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.11.2021
Foreningen Hellebro Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisation: Foreningen Hellebro
Formål: At op- og ombygge Hellebro, der er et værested og herberg for unge mellem 18 og 29 år i Valby.
Beløb DKK: 624.325
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 01.01.2021
Det Kærlige Måltid Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisation: Det Kærlige Måltid
Formål: At opbygge nye fællesskaber blandt unge og samtidig drage omsorg for alvorligt syge og deres familier. Frivillige unge mellem 15 og 25 år laver hver uge sunde og nærende måltider til familier ramt af akut opstået alvorlig sygdom
Beløb DKK: 3.344.700
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2022
Det Grønlandske Hus Danmark Oak Foundation Denmark Uddannelse 2019
Organisation: Det Grønlandske Hus
Formål: At erhverve et sted, hvor unge socialt udsatte og marginaliserede grønlændere i Aalborg kan opkvalificere deres viden om fødevarer samt fremstille mad til catering i samarbejde med en professional kok. Formålet er at opkvalificere de unges kompetencer med henblik på at motivere de unge til at komme videre med deres tilværelse, begynde en uddannelse og fremme beskæftigelsesmulighederne.
Beløb DKK: 891.175
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Uddannelse
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.11.2020
Danner Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: Danner
Formål: At udvikle et fælles sprog og opmærksomhed omkring seksualiseret vold i nære relationer samt udvikle materiale til de danske krisecentre og optræne de ansatte i at kunne identificere og arbejde med følgerne af seksualiseret vold.
Beløb DKK: 1.274.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.12.2020
Danner Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: Danner
Formål: At sikre, at voldsudsatte migrantkvinder får den nødvendige hjælp til at bryde med partnervold, ved at sikre dem den nødvendige specialiserede hjælp, ruste danske krisecentre til bedre at kunne arbejde med målgruppen, og at de særlige barrierer, som forhindrer voldsudsatte migrantkvinder i at søge hjælp, dokumenteres, synliggøres og inddrages i dialogen på et politisk niveau.
Beløb DKK: 3.200.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.01.2022
Exitcirklen Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: Exitcirklen
Formål: At gennemføre Exitcirklens samtalegrupper "12 trin ud af psykisk vold” - for at hjælpe mennesker til et liv uden vold.
Beløb DKK: 5.134.450
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.11.2022
Frelsens Hærs herberg Hørhuset Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Frelsens Hærs herberg Hørhuset
Formål: At genskabe et velfungerende gårdhavemiljø for beboerne i herberget Hørhuset, der drives som underafdeling af Frelsens Hærs arbejde i Danmark.
Beløb DKK: 962.500
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2020
INI A/S Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisation: INI A/S
Formål: At medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen samt at efterleve FNs Børnekonvention ved at udvikle de demokratiske kompetencer hos børn via etablering af børnedemokrati i et par boligområder i Sisimiut i Grønland.
Beløb DKK: 1.440.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.08.2019
Slutdato: 01.07.2021
Røde Kors Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2019
Organisation: Røde Kors
Formål: At støtte Dansk Røde Kors' Sundhedsklinik for udokumenterede migranter. Klinikken, som drives af frivilligt fagpersonale fra sundhedssektoren, er det eneste sted, hvor immigranter har adgang til egentlige sundhedsydelser. Bevillingen er en fortsættelse af fondens bevilling i 2015.
Beløb DKK: 4.039.692
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 01.08.2019
Slutdato: 01.07.2022
Antidote Danmark Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2018
Organisation: Antidote Danmark
Formål: At finansiere et mobilt “fixerum” i København for at undgå dødsfald ved overdosis, samt identificere vigtige mulige steder for nye fixerum.
Beløb DKK: 347.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 28.02.2019
Slutdato: 01.03.2021
Mændenes Hjem Café Klare Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisation: Mændenes Hjem Café Klare
Formål: At støtte længere åbningstider i Café Klare - en natcafé for hjemløse kvinder. De forlængede åbningstider skal sikre kvinderne mulighed for at komme i ly tidligere, så de har kræfter, overskud og tid til at få et ordentligt måltid samt ro til at tale med medarbejderne. Kvinderne skal herigennem sikres overskud til andet end blot at klare de mest basale behov, men også overskud til at få lagt mere langstrakte planer.
Beløb DKK: 1.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.04.2019
Slutdato: 01.04.2020
Klinisk Medicin, Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2018
Organisation: Klinisk Medicin, Retsmedicinsk Institut Københavns Universitet
Formål: At renovere en række undersøgelsesrum med henblik på at sikre mentalt optimale (og ikke bare medicinsk optimale) undersøgelsesrum for personer, der har været udsat for voldtægt m.m., og som skal undersøges på Retsmedicinsk Institut, København.
Beløb DKK: 120.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 31.01.2019
Slutdato: 01.05.2020
SIND Grønland Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisation: SIND
Formål: At støtte udarbejdelse af materiale på grønlandsk vedrørende en række psykiatriske diagnoser. Dette sker ved at støtte et samarbejde mellem patientorganisationer i Danmark og Grønland.Formålet er at få tilpasset og oversat flere pjecer, der beskriver forskellige psykiatriske diagnoser og det at være pårørende til mennesker, som lider af psykisk sygdom.
Beløb DKK: 226.800
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.12.2018
Slutdato: 31.12.2020
Det Blå Sted – Blå Kors Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisation: Det Blå Sted – Blå Kors
Formål: At støtte opsøgende arbejde blandt unge hjemløse i Aarhus med henblik på at de unge tilbydes at få løst basale behov (mad, hygiejne) for derigennem at få mulighed for at støtte med andre ting. Det ultimative mål er, at de unge hjælpes og støttes til f.eks. at få en uddannelse, et job, finde en bolig og kvitte et misbrug.
Beløb DKK: 913.288
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 01.06.2019
Slutdato: 01.02.2022
Værestedet Perronen Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisation: Værestedet Perronen
Formål: At renovere udendørs-faciliteterne på værestedet Perronen på Lolland.
Beløb DKK: 300.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.12.2018
Slutdato: 01.03.2020
Taskforce (Dansk Stalking Center) Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2018
Organisation: Taskforce (Dansk Stalking Center)
Formål: At støtte voldsramte familier ved at øge opmærksomheden omkring familievold i boligområder, på arbejdspladser og andre netværk. Organisationen gennemfører oplysende foredrag m.m. blandt de personer, som kan være med til at opdage volden og hjælpe familien. Foruden oplæg og foredrag udvikles også skriftligt materiale.
Beløb DKK: 776.200
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 01.05.2018
Slutdato: 30.04.2020
Fundamentet Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2018
Organisation: Fundamentet
Formål: At støtte Fundamentet i Århus i dets arbejde med at gentænke ideen omkring væresteder.
Beløb DKK: 785.830
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 12.09.2018
Slutdato: 16.09.2020
Kommune Kujalleq – Sanasa Grønland Oak Foundation Denmark Uddannelse 2018
Organisation: Kommune Kujalleq – Sanasa
Formål: At introducere unge i Sydgrønland til håndværksfag og motivere dem til at uddanne sig på en erhvervsskole. Dette sker ved at de unge - i samarbejde med fagprofessionelle skaber flere murmalerier i kommunens større byer. Projektet sker i tæt samarbejde med Kujalleq kommune samt kommunens erhvervsliv.
Beløb DKK: 1.096.325
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Uddannelse
Bevillingsår: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 13.11.2018
Slutdato: 30.11.2020
SydhavnsCompagniet Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisation: SydhavnsCompagniet
Formål: At støtte produktion af genbrugsvarer til SydhavnsCompagniet, der er en socialøkonomisk virksomhed. Genbrugsvarerne bliver bearbejdet af socialt udsatte borgere med henblik på salg og dermed sikre indtjening samt et fokus på kompetenceopbygning.
Beløb DKK: 1.800.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 13.04.2018
Slutdato: 14.04.2021
Hjem til Alle Alliancen Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisation: Hjem til Alle Alliancen
Formål: At støtte Hjem til Alle Alliancen i dets arbejde med at udvikle og teste et projekt, hvor familier tilbyder plads i deres hjem til unge hjemløse i kortere perioder. Projektet sker i samarbejde med Røde Kors.
Beløb DKK: 1.586.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 24.05.2018
Slutdato: 25.05.2021
Bryd Tavsheden Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2018
Organisation: Bryd Tavsheden
Formål: At etablere en YouTube kanal for unge og børn, som adresserer vold i hjemmet og kærestevold.
Beløb DKK: 2.546.145
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 12.09.2018
Slutdato: 30.09.2021
Fonden for Socialt Ansvar (FSA) Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisation: Fonden for Socialt Ansvar (FSA)
Formål: At styrke Fonden for Socialt Ansvar (paraplyorganisation for NGOere) i dets arbejde omkring udvikling af hele det frivillige sociale område.
Beløb DKK: 6.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 19.11.2018
Slutdato: 19.11.2021
Kommuneqarfik Sermersooq Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2018
Organisation: Kommuneqarfik Sermersooq
Formål: At bygge et opholdsrum til alpinskiløbere i Tasiilaq i Grønland, et opbevaringssted til ski og andet låneudstyr samt en garage til beskyttelse af motoren til liften.
Beløb DKK: 1.231.820
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.12.2018
Slutdato: 01.06.2020
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2018
Organisation: Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)
Formål: At støtte videreudvikling og fortsættelse af kapacitietsopbygning og organisations- samt kapacitetsudvikling af LOKKs (Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre) sekretariat. LOKK er sekretariat for krisecentrene i Danmark. Bevillingen er opfølgning på en forudgående bevilling med samme formål.
Beløb DKK: 7.450.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 22.11.2018
Slutdato: 20.11.2021
Kommuneqarfik Sermersooq Grønland Oak Foundation Denmark Uddannelse 2018
Organisation: Kommuneqarfik Sermersooq
Formål: At støtte kompetenceudvikling af alle grønlandske lærere samt uddele iPads til samtlige skolebørn i Grønland. Bag projektet står  Grønlands fem kommuner samt fire fonde. Målet er at løfte niveauet i den grønlandske folkeskole betydeligt i alle fem kommuner. Midlet er en ny pædagogisk tilgang og nye samarbejdsformer med iPads som det primære arbejdsredskab. Implementeringen sker løbende fra skole til skole, indtil alle landets skoler er med.
Beløb DKK: 5.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Uddannelse
Bevillingsår: 2018
Varighed: 5 år
Start dato: 05.11.2018
Slutdato: 31.12.2022
Dansk Stalking Center Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2017
Organisation: Dansk Stalking Center
Formål: At støtte Dansk Stalking Center i at forebygge og reducere stalking - og at mindske stalkingens konsekvenser for stalkingudsatte og deres familie, herunder stalkingudsattes børn. Bevillingen har også til formål at sikre, at centret har kapacitet til at arbejde for at blive yderligere finansielt bæredygtigt.
Beløb DKK: 6.996.858
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2017
Varighed: 3 år
Start dato: 27.09.2017
Slutdato: 12.06.2020
Den selvejende institution Muhabet Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2017
Organisation: Den selvejende institution Muhabet
Formål: At støtte Muhabet, et værested for udsatte og psykisk sårbare flygtninge, i deres fortsatte virke samt sikre, at Muhabet kan fastholde fokus samt have ressourcer og arbejdsro til deres fortsatte strategiske omstillingsproces.
Beløb DKK: 3.479.920
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
Bevillingsår: 2017
Varighed: 2 år
Start dato: 23.03.2018
Slutdato: 01.09.2020
Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Københavns Universitet Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2017
Organisation: Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Københavns Universitet
Formål: At støtte Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet i at tilvejebringe viden om sundhed og sundhedssøgende adfærd blandt gravide udokumenterede migranter og deres børn i Danmark. I særdeleshed fokuseres på, hvorledes børn og mødre har det efter fødslen, da der mangler viden herom. Denne viden skal bruges til at afklare, hvorvidt der er de rette tiltag for nybagte mødre og deres børn i Sundhedsklinikkerne for udokumenterede migranter i København, Århus og Odense.
Beløb DKK: 773.698
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
Bevillingsår: 2017
Varighed: 2 år
Start dato: 05.01.2018
Slutdato: 01.06.2020
Fonden Mødrehjælpen Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2017
Organisation: Fonden Mødrehjælpen
Formål: At støtte Mødrehjælpen i Aalborg i at tilbyde en koordineret, helhedsorienteret indsats for unge gravide målrettet forældreskab, hverdagsmestring, netværk samt uddannelse og arbejde. Formålet er at gøre de unge i stand til at skabe gode og trygge rammer for deres børn samt sikre selvforsørgelse.
Beløb DKK: 3.001.411
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2017
Varighed: 3 år
Start dato: 27.10.2017
Slutdato: 01.11.2020
FødevareBanken Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2017
Organisation: FødevareBanken
Formål: At støtte FødevareBanken i at udvide og konsolidere FødevareBankens arbejde med etablering af en afdeling i Kolding, som skal dække størstedelen af Region Syddanmark og dermed udbrede FødevareBankens tilbud om friske overskudsfødevarer til socialt udsatte i en større del af landet end i dag. Afdelingen skal desuden udvikle en beskæftigelsesfremmende indsats for socialt udsatte i tæt samarbejde med Jobcenter Kolding.
Beløb DKK: 5.814.996
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2017
Varighed: 3 år
Start dato: 01.09.2017
Slutdato: 01.09.2020
Ishtar Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2017
Organisation: Ishtar
Formål: At støtte Ishtar – en gruppe af etniske kvinder - i fortsat at udvikle deres køkken og madproduktion, at ombygge deres butik til en gourmetbutik og at udvikle produkter til butikken.
Beløb DKK: 3.500.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2017
Varighed: 3 år
Start dato: 28.04.2017
Slutdato: 01.04.2020
Kofoeds Skole i Grønland Grønland Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2015
Organisation: Kofoeds Skole i Grønland
Formål: At støtte etablering af Kofoeds Skole i Nuuk i Grønland for at kunne støtte og hjælpe samt bidrage til at opbygge kompetencerne hos marginaliserede grønlændere som bor i eller vender tilbage til Grønland. Initiativet søger samtidig at opbygge og styrke de sociale medarbejderes og NGOernes kompetencer.
Beløb DKK: 6.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2015
Varighed: 3 år
Start dato: 10.04.2015
Slutdato: 01.07.2021