Projektdatabase

Projektdatabasen inkluderer alle aktuelle projekter.

 
LOKK Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: LOKK
Formål: At sikre, at LOKK i de kommende år konsoliderer sig som en stærk, vidensbaseret og voldsfagligt funderet garant for kvaliteten af de indsatser, som krisecentrene i Danmark leverer til voldsudsatte kvinder og børn. Hermed vil LOKK være i stand til at foretage nødvendige investeringer i administrative, ledelsesmæssige og strategiske indsatser i opgradering af central infrastruktur til medlemskommunikation og -betjeningsamt. Midlerne skal endvidere sikre økonomisk kapacitet til at afvente en offentlig bevilling. 
Beløb DKK: d.kr. 4.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 2 år
Start dato: 01-02-2024
Slutdato: 01-02-2026
Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd Grønland Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd
Formål: At styrke arbejdet omkring hjemløshed i Grønland med udgangspunkt i hovedstaden Nuuk. Det skal ske gennem hjemløsefora, uddannelsesforløb for gadeplans- og herbergspersonale, kortlægning af data, sociale topmøder, politiker- og ledersparring. Erfaringer fra projektet vil blive inkluderet i undervisningen, på de sociale topmøder og i undervisningsmateriale. 
Beløb DKK: d.kr. 4.820.661
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: 01-02-2024
Slutdato: 01-02-2027
BalCon Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: BalCon
Formål: At give unge en værdifuld læring om egne talenter via samarbejde med professionelle scenekunstnere. Projektet inkluderer såvel unge med og uden psykiske diagnoser. De unge understøttes til at blive stærkere ved at fremelske talenter som de ikke troede de besad. Formålet er primært, at de bliver bedre til at opleve sig selv fysisk, indgå i et vigtigt samarbejde med andre og blive bedre til at tackle deres situation, opleve succes med henblik på at støtte dem til bedre fremtidsmuligheder.  
Beløb DKK: d.kr. 1.080.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: 01-02-2024
Slutdato: 01-02-2027
Respons Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Respons
Formål: At skabe en podcastserie 6 afsnit, der skal undersøge og dokumentere vilkårene for unge teenagere, som er vokset op i det danske asylsystem. Nogle med midlertidige opholdstilladelser, andre som afviste asylansøgere. Hvad betyder det at vokse op i Danmark uden ret til at blive her, og derfor med et liv præget af stor usikkerhed. De unge kommer til orde, men også fagfolk og juridiske eksperter bla. med fokus på, hvorvidt Danmark lever op til internationale konventioner såsom FN’s Børnekonvention. 
Beløb DKK: d.kr. 386.800
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 1 år
Start dato: 01-02-2024
Slutdato: 01-02-2025
KFUM’s Sociale Arbejde, Café Parasollen i Vejle Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: KFUM’s Sociale Arbejde, Café Parasollen i Vejle
Formål: At videreføre projektet “Hør mig” i Cafe Parasollen i Vejle. Projektet er rettet mod grønlændere i området. Projektet skal forankre de gode resultater man har opnået i perioden fra 2022 til 2023. Formålet er at opbygge selvtillid, tillid, give viden om samfundet og ultimativt hjælpe i arbejde eller ind i andre aktiviteter.  
Beløb DKK: d.kr. 741.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: 01-02-2024
Slutdato: 01-02-2027
Stenbroens Jurister Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Stenbroens Jurister
Formål: At sikre retshjælp til de mest udsatte i 2023 og 2024 samt at kunne udarbejde en analyse af retshjælpsbehovet for udsatte Inuit i Danmark samt afdække hvad de konkrete muligheder er, og inkludere brugernes og interessenternes forslag. Projektet har til formål at sikre det gadenære og vedblivende at holde målgruppens interesser og behov som hovedfokus, samtidig med at der skabes en ramme for arbejdsmiljøet, hvor personalet har mulighed for at yde den bedste hjælp. 
Beløb DKK: d.kr. 1.100.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 1 år
Start dato: 1. december 2023
Slutdato: 31. december 2024
Kirkens Korshær – Kompasset Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Kirkens Korshær – Kompasset
Formål: At sikre nødovernatning to steder i København til hjemløse mennesker, i særlig grad migranter.  Stederne holder åbent fra starten af oktober 2023 til slutningen af marts 2024 . Det forventes man kan tilbyde omkring 12.000 overnatninger til mennesker der kæmper med bl.a. hjemløshed, ensomhed, social isolation, psykiske og fysiske lidelser, fattigdom og afhængighed af rusmidler. 
Beløb DKK: d.kr. 1.021.038,00
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 6 måneder
Start dato: 1. oktober 2023
Slutdato: 30. marts 2024
Autismeforeningen Kalaallit Nunaat Grønland Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Autismeforeningen Kalaallit Nunaat
Formål: At afholde en konference om autisme i Qaqortoq i Sydgrønland. Tidligere konferencer er afholdt i Nuuk, men mange ved at lægge det i Sydgrønland kan flere deltage der direkte eller indirekte er berørt af autisme oplysning om lidelsen og mentale og fysiske redskaber man kan gøre brug af for at få en hverdag til hænge sammen og fungere. Dertil skal kendskab til lovgivning og rettigheder udbredes.
Beløb DKK: d.kr.300.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 1 måned
Start dato: 10. November 2023
Slutdato: 20. November 2023
LGBT Asylum Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: LGBT Asylum
Formål: At sikre LGBT+ asylansøgeres og -flygtninges rettigheder og trivsel, dels ved at imødekomme den stigende efterspørgsel og behovet for kvalificeret rådgivning inden for asyl- og integrationsområdet. Dels ved at forbedre de fysiske forhold, der danner rammen om organisationens aktiviteter og indsatser mod ensomhed og isolation. Projektet er målrettet LGBT+ asylansøgere og -flygtninge i Danmark.  
Beløb DKK: 3.790.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: 01-11-2023
Slutdato: 31-10-2026
Next Step Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Next Step
Formål: At udvikle og demonstrere en ny tilgang til mennesker i psykiatrien, hvor individets behov, ønsker og ressourcer er i centrum. Ikke systemet eller diagnosen. Patienter, pårørende og personale inddrages sammen med relevante samfundsinstitutioner i initiativer, der skal flytte debatter og perspektiver og føre til et nyt syn på og forståelse for at være psykisk syg.  
Beløb DKK: d.kr. 600.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 1 år
Start dato: august 2023
Slutdato: august 2024
Maskine Maskine Amager Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2023
Organisation: Maskine Maskine Amager
Formål: At støtte kerneaktiviteten i Maskine Maskine Amager – et brugerdrevet sted for psykisk syge mennesker.  Midlerne skal understøtte udviklingen af organisationen til "MMA ver. 3.0"., kapacitetsudvide stedet med 50%, og give mulighed for at afsøge modeller for stedets fremtidige finansiering.
Beløb DKK: d.kr. 5.100.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2023
Varighed: 2 år
Start dato: august 2023
Slutdato: august 2025
Netværkscafeen (Sind-huset i Thisted) Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Netværkscafeen (Sind-huset i Thisted)
Formål: At søge økonomisk støtte til at forlænge projektet: Vi drømmer om duften af nybagte boller - frem til at der forhåbentlig er en driftaftale med Thisted kommune, eller der findes en anden økonomisk løsning for Netværkscafeen til 2 primære ansatte. Ved forlængelse af projektet et år endnu kan de daglige hovedmåltider for brugerne fastholdes.  De frivillige kan fastholdes og måske forøges og man kan arbejde for at få flere brugere
 
Beløb DKK: d.kr. 330.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 1 år
Start dato: juni 2023
Slutdato: juni 2024
Foreningen Hjemløsninger Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløse 2023
Organisation: Foreningen Hjemløsninger
Formål: At udarbejde et værktøj, der kan hjælpe danske kommuner til overskue hjemløsheden i kommunen og sikre, at mennesker hjælpes videre. Overblik over hjemløshedstallet skal føre til funktionel nulstilling af hjemløshed, nemlig den situation, at man kan dokumentere, at antallet af mennesker, der er på vej ind i hjemløshed til hver en tid er mindre end eller lig med antallet af hjemløse, der bringes ud af hjemløshed.
Beløb DKK: d.kr. 3.516.382
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløse
Bevillingsår: 2023
Varighed: 2 år
Start dato: juni 2023
Slutdato: juni 2025
Center for Magtanalyse Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Center for Magtanalyse
Formål: At mindes og skabe opmærksomhed omkring 284 dræbte kvinder og børn ved at sætte mindeplader op i landets 98 kommuner. Projektet tager sit afsæt i organisations kortlægning af drab i Danmark. Hver mindeplade viser navn, alder, dødsdato og dødsårsag.
Beløb DKK: d.kr. 385.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 1 år
Start dato: juni 2023
Slutdato: juni 2024
Den Selvejende Institution Hyttefadet Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Den Selvejende Institution Hyttefadet
Formål: At fremtidssikre Hyttefadet i Holstebro der er et fysisk tilbud til misbrugere og ’gadens folk’. Ønsket er at renovere bygning og tag samt etablere nye lokaler på 1. sal. Det vil fremtidssikre og bevare bygningen og gavne indsatsen med og for brugergruppen. Hyttefadet vil med en renovering kunne udvide sin brugergruppe, da lokalerne kan bruges til nye aktiviteter, som henvender sig til udsatte borgere i lokalområdet. 
Beløb DKK: d.kr. 400.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 1 år
Start dato: juni 2023
Slutdato: juni 2024
Siu Tsiu Grønland Grønland Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2023
Organisation: Siu Tsiu Grønland
Formål: At etablere en socialøkonomisk virksomhed i den største by i Sydgrønland, Qaqortoq, samt videreføre  fondens socialøkonomiske virksomhed i Tasiilaq. Videreføre og styrke fondens base – det socialøkonomiske sekretariat i Nuuk, samt videreudvikle og udbrede socialøkonomi til hele Grønland.
Beløb DKK: d.kr. 5.936.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: juni 2023
Slutdato: juni 2026
Teaterforeningen HiLS DiN Mor Færøerne Oak Foundation Denmark Andet 2023
Organisation: Teaterforeningen HiLS DiN Mor
Formål: At sprede mere viden om LGBTQ+ personer til den færøske befolkning med fokus på børn og unges trivsel. Derudover skal indsatsen forankres i skolesystemet ved hjælp af LGBT+ Føroyars kurser til personalet på skoler og daginstitutioner. Projektet skal give en indsigt og viden, der skal være med til at skabe større forståelse for hinandens forskelligheder og ruste uddannelsesinstitutioner til at håndtere elever, der falder udenfor de gængse normer for køn/kønsidentitet og seksualitet
Beløb DKK: d.kr. 1.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: juni 2023
Slutdato: juni 2026
Frivilligcenter SR-Bistand Danmark Oak Foundation Denmark Familie 2023
Organisation: Frivilligcenter SR-Bistand
Formål: At sikre ansættelse af en socialrådgiver med det formål at kunne tilknytte flere frivillige socialrådgivere, sikre metodebeskrivelse af indsatser og tværfagligt samarbejde samt sikre, at disse implementeres i arbejdet med henblik på at sikre den bedste brug af de til enhver tid forhåndenværende ressourcer. Endelig skal bevillingen give plads til at arbejde for offentlig støtte for at sikre økonomien på længere sigt.
Beløb DKK: d.kr. 1.891.420
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familie
Bevillingsår: 2023
Varighed: 2 år
Start dato: april 2023
Slutdato: april 2025
Rigshospitalet/BørneUngeProgrammet Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2023
Organisation: Rigshospitalet/BørneUngeProgrammet
Formål: At anvende rytmik og sangs særlige potentiale til at styrke mindre børns mentale og motoriske udvikling, tryghed og resiliens på Rigshospitalet, hvor børn indlægges med svære sygdomme i lange perioder og i omgivelser, der kan være meget voldsomme og utrygge 
Beløb DKK: d.kr. 372.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: april 2023
Slutdato: april 2026
Grace Kbh – Blå Kors Danmark Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløse 2023
Organisation: Grace Kbh – Blå Kors Danmark
Formål: At igangsætte Unique By Grace, som er en butik og cafe, hvis overskud fremadrettet skal medfinansiere Grace Kbh’s aktiviteter til forbedring af hjemløses livsvilkår. Ideen er at skabe en rentabel cafe med tilhørende butik baseret på salg af donerede varer, genbrug og ’nye’ varer, som hjemløse producerer bæredygtigt af genbrugsmaterialer. Produktion af varer til butikken fungerer samtidigt som læringsprojekt for hjemløse som en del af forberedelsen til at komme i uddannelse og/eller indtræde på arbejdsmarkedet.  
Beløb DKK: d.kr. 925.750
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløse
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: april 2023
Slutdato: april 2026
Foreningen Sawa Danmark Oak Foundation Denmark Familie 2023
Organisation: Foreningen Sawa
Formål: At udvikle og afvikle en Verdensfestival i Aalborg i et samarbejde mellem kommunens organisationer, kommunens integrationsråd samt sekretariatet for tværgående forebyggelse. Verdensfestivalerne skal gennem de næste tre år sikre tværetnisk samarbejde, øget integration og øget forståelse for de mange etniske grupper der bor i Aalborg.
Beløb DKK: d.kr. 491.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familie
Bevillingsår: 2023
Varighed: 3 år
Start dato: april 2023
Slutdato: april 2026
Nationalmuseet – Skibene, Søfart og Maritime Håndværk Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2022
Organisation: Nationalmuseet – Skibene, Søfart og Maritime Håndværk
Formål: At ombygge Nationalmuseets faciliteter i Holbæk havn, således at stedet på bedre vis kan undervise unge mennesker i arbejdet med historiske skibe. Ombygning skal sikre øget social inklusion på alle tider af året samt sikre skoletrætte unge adgang til uddannelse og arbejdsmarked.
Beløb DKK: 3074320
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: december 2022
Slutdato: december 2023
KFUM’s Sociale Arbejde Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2022
Organisation: KFUM’s Sociale Arbejde
Formål: At udvikle projektet Social Drive Out, således at man på bedre vis kan varetage de behov og ønsker som udsatte borgere i Danmarks udkantsområder måtte have samt med henblik på at forankre indsatserne praktisk og økonomisk i de enkelte lokalområder.
Beløb DKK: 2000000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2022
Varighed: 2 år
Start dato: december 2022
Slutdato: december 2024
Vores Asylbørn Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2022
Organisation: Vores Asylbørn
Formål: At forbedre asylbørns vilkår ved at tilbyde dem og deres familier effektiv juridisk rådgivning og psykosocial støtte.    
Beløb DKK: 3.188.924
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2022
Varighed: 3 år
Start dato: december 2022
Slutdato: december 2025
Hugs & Food Danmark Oak Foundation Denmark Vidensopbygning 2022
Organisation: Hugs & Food
Formål: At opgradere med en ekstra socialfaglig medarbejder, således at der tilføres flere medarbejderressourcer til værestedet. Opnormeringen vil betyde, at Hugs & Food de næste to år vil kunne frigive den daglige leder med henblik på at styrke værestedets netværk, strategier og finansielle status.
Beløb DKK: d.kr. 925.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Vidensopbygning
Bevillingsår: 2022
Varighed: 2 år
Start dato: november 2022
Slutdato: november 2024
Aja Pictures & Inuk Media Grønland Oak Foundation Denmark Andet 2022
Organisation: Aja Pictures & Inuk Media
Formål: At skabe en film om hjemløshed i Grønland med særligt fokus med Nuuk, hvor der bor særligt mange hjemløse. Filmen vil tage udgangspunkt i de hjemløse selv og give dem en stemme gennem fortællinger, film, musik og fysisk make-over.
Beløb DKK: d.kr. 1.566.561
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: december 2022
Slutdato: december 2023
Fairstart Fonden Danmark/Grønland Oak Foundation Denmark Vidensopbygning 2022
Organisation: Fairstart Fonden
Formål: At udvikle en enkel, lettilgængelig grønlandsk og dansk håndbog til medarbejdere med udgangspunkt i tilknytningsteorien, der arbejder med børn og unge og sårbare/anbragte i Grønland. Bogen bygger på indsamlede erfaringer, udfordringer og løsninger i arbejdet med at opbygge en selvstændig grønlandsk omsorgskultur. Bogen forener faglig viden med de omsorgsformer, der er styrkerne i et oprindeligt folks traditioner.
Beløb DKK: d.kr. 381.600
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Vidensopbygning
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: december 2022
Slutdato: december 2023
Gallo Huset Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2022
Organisation: Gallo Huset
Formål: At styrke arbejdet i Gallohuset, der understøtter psykisk sårbare og udfordrede mennesker. Ved at sikre ekstra personaleressourcer, skal især unge mennesker støttes til at blive jobmæssigt afklarede og komme tættere på arbejdsmarkedet. Det sker gennem praktisk arbejde i Gallohusets kaffebar og den udgående kaffevogn Ruby, der skaber reelle arbejdspladser. Her vil de unge få mulighed for at udvikle deres kompetencer og arbejdsfærdigheder i trygge rammer med gode kolleger. De får samtidig erfaring med kundeservice og  mestring af opgaver mm.
Beløb DKK: d.kr. 515.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: december 2022
Slutdato: december 2023
Foreningen Impact Insider Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2022
Organisation: Foreningen Impact Insider
Formål: At udvikle et netbaseret medie, der understøtter små og mellemstore organisationers adgang til ny viden om evaluering, måling af Impact mm med eksempler hentet i ind- og udlang. Mediet skal samtidig medvirke til at samle aktørerne til drøftelser og sikre udbredelse af viden om små og mellemstore organisationers arbejde. Dermed fungerer mediet også som kapacitetsopbygger.
Beløb DKK: d.kr. 800.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2022
Varighed: 2 år
Start dato: december 2022
Slutdato: december 2024
Foreningen Impact Insider Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2021
Organisation: Foreningen Impact Insider
Formål: At skabe et medie/en platform kaldet "Impact Arena", der kan bidrage positivt til løsningen af samfundsproblemer - herunder ikke mindst sociale problemer. Denne platform skal være en samlende arena for aktører, der arbejder på at gøre en positiv social forskel - at skabe impact. Initiativet skal styrke ikke mindst mindre organisationer, der mangler kapacitet, viden og midler, men som skaber social forandring og har behov for at dokumentere det og vise det i forhold til fonde, myndigheder mm.
Beløb DKK: d.kr. 400.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: juni 2021
Slutdato: november 2021
Diversity Works Danmark Oak Foundation Denmark Vidensopbygning 2022
Organisation: Diversity Works
Formål: At sikre at organisationen Diversity Works kan skabe større synlighed om det arbejde, de udfører såvel i forhold til brugergrupperne som politisk med det formål at opnå offentlig støtte. Derudover skal midlerne sikre opbygning af viden omkring etniske kvinder og deres arbejde i det danske samfund og sikre, at drøftelserne i samfundet bliver baseret på viden i højere grad, end det sker idag. 
Beløb DKK: d.kr. 2.594.740
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Vidensopbygning
Bevillingsår: 2022
Varighed: 3 år
Start dato: juli 2022
Slutdato: juli 2025
Fonden for Socialt Ansvar Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2022
Organisation: Fonden for Socialt Ansvar
Formål: At understøtte vedligeholdelsen og udviklingen af den platform som Fonden for Socialt Ansvar udgør for en meget lang række mindre og mellemstore organisationer i Danmark. Nogle organisationer er kendte og væsentlige, andre mindre eller under opbygning. Fonden for Socialt Ansvar understøtter organisationernes administrationer, så de kan fokusere på arbejdet, sikrer netværk hvor organisationerne kan vidensdele, synliggør det arbejde organisationerne udfører såvel blandt brugergrupperne politisk og i samfundet.  Fonden har skabt kontorfællesskab for 14 organisationer i Danmark og skabt udbyggede netværk for mere end 70 organisationer. 
Beløb DKK: d.kr. 6.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2022
Varighed: 3 år
Start dato: juli 2022
Slutdato: juli 2025
Kirkens Korshærs Herberg Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2022
Organisation: Kirkens Korshærs Herberg
Formål: At sikre bedre faciliteter for sundhedsklinikken på Herberget i Hillerødgade. Herbergets brugere er udsatte hjemløse, der ofte har meget sammensatte sundhedsproblemer. Frivillige med sundhedsbaggrund bistår med både daglige sundhedsudfordringer og kontakt til det offentlige sundhedssystem. Klinikkens faciliteter er meget dårlige og venteområdet så befærdet, at mange oplever sig udstillet, mens de venter på at komme til. Midlerne anvendes til at sikre bedre faciliteter i et andet område af herberget.   
Beløb DKK: d.kr. 454.188
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: juli 2022
Slutdato: juli 2023
WeShelter Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2022
Organisation: WeShelter
Formål: At skabe bedre rammer under ophold på herberg for mennesker i hjemløshed med LGBT+ baggrund. Ønsket er at sikre øget viden på herbergene om arbejdet med LGBT+personer i hjemløshed, samle viden om indsatserne og skabe en platform for fælles drøftelser. Formålet er at sikre LGBT+ personer bedre vilkår for at komme ud af hjemløsheden og modvirke ensomhed og den ekstra udsathed de oplever. Midlerne er doneret, fordi LGBT+personer ofte oplever manglede viden og forståelse for de særlige udfordringer, de står med. 
Beløb DKK: d.kr. 2.750.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2022
Varighed: 3 år
Start dato: juli 2022
Slutdato: juli 2025
Røde Kors i Danmark Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2022
Organisation: Røde Kors i Danmark
Formål: At sikre fortsat drift af Røde Kors´ sundhedsklinik i København, Aarhus og Odense samt muliggøre opstart af en klinik i Aalborg. Klinikkerne hjælper – trods lille timetal – tusindvis af migranter årligt. Mennesker der ikke kan anvende det danske sundhedssystem. Oak Denmark har støttet dem siden opstarten. Klinikken har siden 2011 hjulpet og håndteret mere end 24.000 henvendelser. 
Beløb DKK: 4.652.177
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2022
Varighed: 3 år
Start dato: maj 2022
Slutdato: maj 2025
Majoriaq – Kommune Kujalleq Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2022
Organisation: Majoriaq – Kommune Kujalleq
Formål: Til at gennemføre workshops og murmalerier (murals) i Nanortalik sammen med børn og unge. Projektet har gennemført lignende indsatser i kommunens andre byer. Muliggøre at unge medvirker i renovering af kulturhuset i Narsaq og på anden vis inddrages i håndværksmæssigt arbejde med det formål dels at medvirke til de lokale samfund (communities) i de store byer i Kujalleq kommune, dels medvirke til at unge i området får nye muligheder for uddannelse og arbejde. 
Beløb DKK: 1.245.456
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: maj 2022
Slutdato: maj 2023
Qiajuk – dansecenterforeningen Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2022
Organisation: Qiajuk – dansecenterforeningen
Formål: At støtte videreførelsen og udvidelsen af et dansecenter i Nuuk. Centeret uddanner dansere på et højt niveau. Bevillingen fra Oak Denmark skal i særdeleshed sikre fritidsmuligheder i et belastet område i Nuuk, dels sikre et fortroligt forhold til kultur, sikre at oprindelige grønlandske kulturtraditioner videreføres. Endelig – og som et væsentligt element skal skolen sikre, at udsatte børn i Nuuk, og så vidt mulig hele Grønland får mulighed for at (gen)erhverve ejerskabet til deres krop, og opbygge en god oplevelse af kroppen og dens grænser. Dette gælder både for de, der er blevet misbrugt og piger og unge kvinder generelt. 
Beløb DKK: 1.774.080
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2022
Varighed: 3 år
Start dato: maj 2022
Slutdato: maj 2025
Stenbroens Jurister Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2022
Organisation: Stenbroens Jurister
Formål: At sikre ansættelse af en jurist med fornødne sproglige og faglige kundskaber til at bistå Stenbroens jurister med at afdække udfordringer og behov for udokumenterede migranter, der er stofbrugere. Flere stofbrugende migranter står med uløste problemer, og organisationerne i miljøet mangler støtte og viden til, hvordan de kan bistå. Ansættelsen forventes at vare et år og sikre viden, der herefter kan udbredes og implementeres i arbejdet med denne gruppe.  
Beløb DKK: 630.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: maj 2022
Slutdato: maj 2023
Antidote Danmark Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2022
Organisation: Antidote Danmark
Formål: At optræne mennesker i stofmiljøet til at redde mennesker fra en overdosis samt involvere op til 7 kommuner i dette arbejde.  
Beløb DKK: 1.241.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2022
Varighed: 2 år
Start dato: maj 2022
Slutdato: maj 2024
KFUMs sociale arbejde i Danmark Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2022
Organisation: KFUMs sociale arbejde i Danmark
Formål: At understøtte værestedet i Ulfborg med at række ud til og inkludere mennesker med sociale, psykiske og fysiske problemer. At sikre at man fortsat kan inkludere frivillige og erhvervsliv i at spotte og engagere nye brugere samt fastholde dette engagement. Og at afklare om man kan inkludere udsatte unge i tilbuddet, og dermed udstikke nye muligheder for denne gruppe, 
Beløb DKK: 352.694
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: maj 2022
Slutdato: maj 2023
Morgencafé for Hjemløse Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2022
Organisation: Morgencafé for Hjemløse
Formål: At udvide kapaciteten i Morgencafeen for Hjemløses butik, således at man kan modtage og uddele flere varer. Dertil at tiltrække brugere og understøtte livet på gaden ved at skabe en midlertidig finansiel bro for en række initiativer, der sikrer daglige måltider, sundhedstilbud samt samtalegrupper.
Beløb DKK: 670.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: maj 2022
Slutdato: maj 2023
Børne- og ungdomspsykiatrisk døgn- og dagafsnit Esbjerg Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2022
Organisation: Børne- og ungdomspsykiatrisk døgn- og dagafsnit Esbjerg
Formål: At indrette et sanserum på børne- og ungdomspsykiatrisk center i Esbjerg med henblik på at øge det sensoriske velvære hos patienterne samt nedbringe brug af medicin og tvangsbehandling. 
Beløb DKK: 184.500
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2022
Varighed: 1 år
Start dato: maj 2022
Slutdato: maj 2023
Baba, Fonden for Socialt Ansvar Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2020
Organisation: Baba, Fonden for Socialt Ansvar
Formål: At styrke far-rollen, opbygge tillid mellem fædre og fagprofessionelle og inspirere andre fædre i lokalområdet til positiv forandring og deltagelse i deres børns liv. Baba understøtter den overordnede indsats for sårbare familier gennem samarbejde med lokale myndigheder, politi, helhedsplaner mfl. for en langsigtet og helhedsorienteret løsning.   Projektet bidrager til at flere sårbare familier og børn trives og at flere udsatte lokalsamfund og boligområder oplever et stærkere sammenhold med mindre vold og kriminalitet. Risikoen for parallelsamfund og radikalisering minimeres.    
Beløb DKK: 4.500.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: november 2021
Slutdato: december 2023
Frelsens Hær Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2021
Organisation: Frelsens Hær
Formål: At udskifte det eksisterende køkken, på et værested, med et nyt køkken. Det er væsentlig for den fortsatte drift af Åbent Hus, der er et tilbud, som når ud til mange hjemløse, enlige og ældre i lokalområdet. Det er et tilbud, som giver konkret hjælp, skaber tryghed og fællesskab blandt udsatte borgere i lokalområdet. 
Beløb DKK: d.kr. 298.850
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: oktober 2021
Slutdato: januar 2022
Joannahuset Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2021
Organisation: Joannahuset
Formål: At sikre en god videre udvikling af Joannahuset – Danmarks første krisecenter for børn. Formålet er at sikre et klart koncept for, hvad et krisecenter for børn skal kunne, hvilken faglighed der er nødvendig og sikre dette med fornøden lovgivning. Dette er vigtigt for at undgå, at der oprettes krisecentre uden fornøden viden og kompetencer i forhold til børn og unge, der i en meget ustabil situation, søger hjælp. Samtidig skal projektet sikre, at Joannahuset kan tilbyde børn og unge god og kvalificeret hjælp. 
Beløb DKK: d.kr. 1.978.200
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2021
Varighed: 2 år
Start dato: december 2021
Slutdato: december 2023
Betesda Rehabilitering Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2021
Organisation: Betesda Rehabilitering
Formål: At støtte Betesda Rehabilitering som står i en alvorlig akut situation med mennesker, der er motiverede for, men ikke kan komme i behandling, da Betesdas økonomi er tæt på at bryde sammen. Stedet har altid kunnet få økonomien til at løbe rundt, selv om stedet i perioder har været udfordret. Alle hænger i, men en så stor udfordring som Corona er svært at klare selv.  
Beløb DKK: d.kr. 150.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: december 2021
Slutdato: december 2022
Digitalt Ansvar Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2021
Organisation: Digitalt Ansvar
Formål: At etablere sig som den primære ekspertorganisation i Danmark, der arbejder med digitale krænkelser og vold samt bistå øvrige organisationer, myndigheder og virksomheder med bedre håndtering og forebyggelse af digitale krænkelser og vold således, at ofre let og hurtigt kan få den rette hjælp, at organisationer og myndigheder r viden og rådgivning og der udvikles løsninger for bedre digital beskyttelse. 
Beløb DKK: 4.139.652
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 2 år
Start dato: november 2021
Slutdato: november 2023
Hjælp til Hjemløse Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2021
Organisation: Hjælp til Hjemløse
Formål: At støtte hjemløse i Aarhus med diverse fornødenheder. Arbejdet er et supplement til det kommunale arbejde, og udføres af frivillige, der dels udfører opgaver, hvis betaling anvendes til arbejdet med og for de hjemløse, dels arbejder direkte med og for de hjemløse. Projektet skal sikre det fortsatte arbejde samt give tid til at finde anden form for økonomisk forankring.
Beløb DKK: 498.864
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2021
Varighed: 2 år
Start dato: november 2021
Slutdato: november 2023
Nutaaliorta Grønland Oak Foundation Denmark Vidensopbygning 2021
Organisation: Nutaaliorta
Formål: At udvikle 6 undervisningsmaterialer der kan anvendes til fjernundervisning i Grønland. Projektet skal supplere et folkeskoleprojekt – Kivitsisa – der er støttet af fonden, hvor hele Grønland baserer deres læring på teknologi med henblik på at sikre stærke lærerkræfter i hele landet. Fjernundervisning er et vigtigt element heri, og det at udvikle noget, der fungerer på grønlandsk og i Grønland vil give stor synergieffekt.
Beløb DKK: 842.750
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Vidensopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: november 2021
Slutdato: november 2022
JunkFood Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2021
Organisation: JunkFood
Formål: At alle gadens folk får et gratis varmt måltid mad hver dag, samt at organisationen kan fungere med hjælp fra en stor andel unge udsatte, som gennemgår et JunkFood forløb og herefter kan begynde på en uddannelse eller et arbejde.
Beløb DKK: d.kr. 2.871.450
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 3 år
Start dato: oktober 2021
Slutdato: oktober 2024
Impact TV Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2021
Organisation: Impact TV
Formål: At få fokus på dobbeltdiagnoseproblematikken i en dokumentarserie i primetime på Danmarks største TV-kanal med henblik på øget politisk bevågenhed, at skabe fokus på emnet i den brede befolkning samt give de udsatte borgere med dobbeltdiagnoser en stemme og mulighed for at fortælle deres historie. 
Beløb DKK: 370.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: oktober 2021
Slutdato: august 2022
KFUKs Sociale Arbejde – Reden Aalborg Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2021
Organisation: KFUKs Sociale Arbejde – Reden Aalborg
Formål: At kunne opretholde tilbud om samtaleterapi samt et juridisk- og sundhedsfagligt tilbud målrettet brugere over 18 år, uanset køn, etnicitet og opholdsstatus, der sælger eller har solgt seksuelle ydelser, samt udsatte kvinder præget af misbrug og hjemløshed. Gruppen er meget udsat med få rettigheder og nedlukningerne grundet corona har tydeligt vist betydningen af tilbuddene til denne gruppe, der ofte ikke har adgang til sundhed, ikke kender deres rettigheder og at de ikke ved, hvem de skal kontakte, hvis de har brug for akut hjælp.
Beløb DKK: d.kr. 1.087.470
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2021
Varighed: 2 år
Start dato: september 2021
Slutdato: juli 2023
VeteranHaven Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2021
Organisation: VeteranHaven
Formål: At skabe et trygt og udviklende miljø hvor deltagerne får ny inspiration og genfinder en meningsfyldt tilværelse. Aktiviteterne har fokus på kompetenceudvikling, uddannelse og efterfølgende beskæftigelse. Deltageren indgår i et arbejdsfællesskab, hvor målet er at videreudvikle et bæredygtigt naturhaveprojekt, hvor deltagelse i processen giver mening for den enkelte og bidrager til at give nyt selvværd og selvtillid.
Beløb DKK: d.kr. 465.161
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: september 2021
Slutdato: april 2022
Mandecentret Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2021
Organisation: Mandecentret
Formål: At sikre en finansiering af etableringsomkostningerne forbundet med at udbygge antallet af krisehjemspladser til voldsudsatte mænd i København og region Sjælland. Ønsket er endvidere at sikre udvidet ambulant rådgivning til mænd i København og region Sjælland med henblik på at støtte børn og fædre til en velfungerende fremtid.
Beløb DKK: d.kr. 1.840.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: september 2021
Slutdato: december 2021
Blæksprutterne Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2021
Organisation: Blæksprutterne
Formål: At alle deltagere finder et fællesskab, hvor de kan mødes med mennesker, der deler deres interesser fremfor deres sygdom. Dette inkluderer at skabe et langsigtet samarbejde med Lokalpsykiatrien, da mange af borgerne har kontakt til Lokalpsykiatrien, enten via en mentorordning eller som et led i opfølgningen efter en indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Et andet aspekt er at gøre adgangen til foreningslivet lettere for psykisk sårbare, idet projektet samler deltagerne i små hold, der sammen tager skridtet ind over dørkarmen.
Beløb DKK: d.kr. 231.138
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2021
Varighed: 2 år
Start dato: september 2021
Slutdato: september 2023
Stenbroens Jurister Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2021
Organisation: Stenbroens Jurister
Formål: At sikre fortsat retshjælp og anden juridisk støtte til særligt udsatte mennesker på gadeplan. Dette vil ske gennem individuel retshjælp, partsrepræsentation, oplysning om rettigheder til målgruppen, og dialog med myndigheder og andre aktører med henblik på forebyggelse af rettighedskrænkelser. Organisationens formål er således ikke i første omgang at sikre nye eller bredere rettigheder til målgruppen, men at bistå målgrupperne i at gøre brug af eksisterende rettigheder.  
Beløb DKK: d.kr. 1.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: september 2021
Slutdato: december 2021
NEFOS Landforeningen for selvmordsramte Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2021
Organisation: NEFOS Landforeningen for selvmordsramte
Formål: At gennemføre et udviklings- og professionaliseringsforløb, som sikrer et robust, fagligt, finansielt og organisatorisk fundament for den fremtidige støtte til efterladte og pårørende efter selvmordshandlinger i hele Danmark.
Beløb DKK: 5.340.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 3 år
Start dato: august 2021
Slutdato: august 2024
Brugernes Akademi Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2021
Organisation: Brugernes Akademi
Formål: At tilbyde en opsøgende sundhedsindsats, der er skræddersyet til socialt udsatte. Sundhed på hjul vil tilbyde diagnostik og behandling af HCV, Syfilis, HIV mm. fra en mobil enhed. Det mest udsatte lever gennemsnitligt 19 år kortere end personer fra majoritetsbefolkningen. Foreningen vil adressere problematikken ved at vende sundhedssystemet på hovedet og flytte diagnostik og behandling ud til patienten.
Beløb DKK: 240.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: august 2021
Slutdato: november 2021
Det Nationale Sorgcenter Grønland Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2021
Organisation: Det Nationale Sorgcenter
Formål: At oprette Sorglinjen-Til-Grønland som et landsdækkende sorgstøttetilbud til efterladte i Grønland. Projektet udgør en afgørende start på opbygningen af et nødvendigt sorgberedskab i Grønland, og starte en nødvendig samtale om sorg i Grønland. Sorglinien skal derudover sætte sorg og den onde cirkel mellem sorg og selvmord på dagsordenen, og være med til at nedbryde tabuer om sorg i samfundet. Sorglinjen-Til-Grønland skal følges op af andre indsatser - faglig viden, kompetenceopbygning og behandlingstilbud.
Beløb DKK: 3.900.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 4 år
Start dato: august 2021
Slutdato: juli 2025
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2021
Organisation: Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)
Formål: At sikre den fortsatte positive udvikling og professionalisering af LOKK. Der er - takket være flere donationer fra Oak Foundation Denmark - udviklet en strategi for LOKKs arbejde, rekrutteret en professional bestyrelse, rekrutteret ny direktør samt sikret de rette kompetencer og udviklet procedurer og struktur for sekretariatets arbejde. Med struktur og strategi på plads er fokus fremadrettet på at implementere strategien og iværksætte de deraf afledte initiativer.
Beløb DKK: 6.933.774
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2021
Varighed: 3 år
Start dato: juni 2021
Slutdato: maj 2024
Gallo Huset Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2021
Organisation: Gallo Huset
Formål: At give psykisk sårbare unge og voksne, som er på afstand af arbejdsmarked og uddannelse, mulighed for at få nye kompetencer indenfor cafédrift, som kan bruges videre til andet arbejde eller give mod på uddannelse. Der søges specifikt en kaffetruck, der skal understøtte arbejdsmarkedsprojeket. Kaffetrucken skal være en del af arbejdsmarkedsprojektet i Gallo Kaffebar og Gallo Gartneri og dertil indgå i arrangementer både på kort og på lang sigt.
Beløb DKK: 185.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: maj 2021
Slutdato: maj 2022
Spodcast.dk Danmark Oak Foundation Denmark Vidensopbygning 2021
Organisation: Spodcast.dk
Formål: At opbygge en gratis og let tilgængelig App med 13 podcast med korte, journalistisk bearbejdede podcast, målrettet kvinder, der har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg - samt målrettet deres pårørende, kollleger og venner. Ønsket er, at kvinderne - ved at lytte til andre kvinders personlige fortællinger om at have søgt hjælp og være kommet videre efter overgrebet - kan få relevant information og få mod og inspiration til at søge hjælp.
Beløb DKK: 737.500
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Vidensopbygning
Bevillingsår: 2021
Varighed: 1 år
Start dato: maj 2021
Slutdato: oktober 2021
KFUM’s Sociale Arbejde – Værestedet Ulfborg Danmark Oak Foundation Denmark Socialt udsatte 2020
Organisation: KFUM’s Sociale Arbejde – Værestedet Ulfborg
Formål: At modvirke ensomhed i et lokalområde, hvor mange mennesker trives og føler sig inkluderet, mens mange er udfordret ikke mindst socialt. Værestedet skal udvide sine tilbud, så det kan inkludere flere af de mennesker, der er ensomme og ikke har en følelse af at høre til. Dette skal ske ved aktivt at være opsøgende.
Beløb DKK: 299.296
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Socialt udsatte
Bevillingsår: 2020
Varighed: 1 år
Start dato: januar 2021
Slutdato: januar 2022
Antidote Danmark Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2020
Organisation: Antidote Danmark
Formål: At tilbyde stofbrugere et sikkert sted, hvor de under trygge og rene forhold og under lægefagligt opsyn kan indtage deres stoffer. Dertil at tilbyde brugere samt pårørende og andre (fag)personer et kort kursus i at håndtere en overdosis og udlevering af gratis modgift, der kan afbøde skadevirkninger/dødsfald ved en overdosis. På midlertidig basis at vurdere betydningen af at etablere indsatsen som fixelancen yder i et eksisterende tilbud såsom et herberg, for at vurdere behovet i områder kendt for mange stofrelaterede dødsfald.
Beløb DKK: 875.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2020
Varighed: 2 år
Start dato: januar 2021
Slutdato: januar 2023
Digitalt Ansvar Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2020
Organisation: Digitalt Ansvar
Formål: At udvikle organisationen Digitalt Ansvar og styrke beskyttelsen af ofre for digital vold, og bidrage til at begrænse antallet af personer, som udsættes for digital vold. Projektet indgår i det overordnede og aktuelle ønske om en mere sikker og ansvarlig digital udvikling samt ønske om tydeligere lovgivning, som ytres af flere befolkningsgrupper, NGO’er, fonde, politikere m.fl. samt styrke indsatser og finde fælles løsningsforslag.
Beløb DKK: 2.393.444
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2020
Varighed: 1 år
Start dato: januar 2021
Slutdato: januar 2022
Exitcirklen Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2020
Organisation: Exitcirklen
Formål: At give kvinder ret til islamisk skilsmisse og ret til ægteskab på tværs af national identitet og religioner, samt hjælpe dem som er fanget i et ægteskab til skilsmisse og et godt liv. En national kampagne skabes for at ramme målgruppen og dens pårørende, og gennem oplysning, vejledning, samt henvisning til psykoedukation, støtte, juridisk rådgivning og kognitive samtalegrupper hos Exitcirklen, vil formålet nås.
Beløb DKK: 1.110.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2020
Varighed: 1 år
Start dato: januar 2021
Slutdato: januar 2022
Siu Tsiu Grønland Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2020
Organisation: Siu Tsiu
Formål: At udbrede socialøkonomi i Grønland og kendskabet til den socialøkonomiske virksomhedsmodel. Indsatsen skal bidrage til øget beskæftigelse og bæredygtighed i Grønland – regionalt og lokalt. Med socialøkonomiske virksomheder skal der skabes en indsats af varig karakter, forankret hos de grønlandske aktører. Der skal dels etableres et socialøkonomisk sekretariat, der skal rådgive aktører på tværs af det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet. Dels opstartes 1-2 socialøkonomiske virksomheder, der skal demonstrere værdien af socialøkonomi i det grønlandske samfund.
Beløb DKK: 6.370.360
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: januar 2021
Slutdato: januar 2024
KFUM’s Sociale Arbejde Café Parasollen Vejle, Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte grønlændere 2020
Organisation: KFUM’s Sociale Arbejde Café Parasollen
Formål: At etablere en personlig og støttende rådgivning for de mange grønlandske brugere i værestedet Cafe Parasollen med henblik på at gennemføre individuelle samtaler og udarbejde pædagogiske handlingsplaner for hver enkelt person. Mange af de grønlandske brugere har en baggrund med omsorgssvigt og misbrug af forskellig art. Udfordringerne med en problematisk social arv, latente identitetskriser, fordomme og manglende rollemodeller gør det svært for mange af de grønlandske brugere at leve et godt liv i Danmark.
Beløb DKK: 705.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte grønlændere
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: januar 2021
Slutdato: januar 2024
Justitia Danmark Oak Foundation Denmark Vidensopbygning 2020
Organisation: Justitia
Formål: At hjælpe de socialt udsatte borgere, som i særlig grad lider under manglende retssikkerhed og respekt for deres rettigheder, og som samtidig har sværest ved at opnå synlighed i den offentlige og politiske debat. Justitia vil sikre, at de kan få en stærkere stemme samt en ligeværdig og retssikkerhedsmæssigt betryggende behandling i det offentlige system med øgede muligheder for at forbedre deres livssituation.
Beløb DKK: 3.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Vidensopbygning
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: januar 2021
Slutdato: december 2023
Café Exit Danmark Oak Foundation Denmark Vidensopbygning 2020
Organisation: Café Exit
Formål: At afdække og dele viden om mulighederne for at skabe det bedst mulige kvindefængsel - sikre at særlige forhold for kvinder medtænkes - forud for at fænglet åbner i Jyderup i maj 2021. Dette skal ske med udgangspunkt i de særlige behov og ressourcer, som findes blandt de kvindelige indsatte selv.
Beløb DKK: 784.400
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Vidensopbygning
Bevillingsår: 2020
Varighed: 1 år
Start dato: oktober 2020
Slutdato: oktober 2021
Den selvejende institution Muhabet Danmark Oak Foundation Denmark Migration 2020
Organisation: Den selvejende institution Muhabet
Formål: At der fortsat kan sikres et tilbud til en udsat og isoleret gruppe i Danmark. Muhabet arbejder med dem, der har allermest behov dvs. tortur- og krigsofre, dem der er svært traumatiserede og psykisk syge, uden familie og netværk.
Beløb DKK: 3.956.733
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migration
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: 01.08.20
Slutdato: 01.08.23
MusikBeRiget Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2020
Organisation: MusikBeRiget
Formål: At støtte sygdomsramte børn og deres pårørende ved at etablere et musikalsk rum, hvor normalitet og samhørighed opstår i en oplevelse af frihed, forløsning og følelser. Der vil i perioden 2020-2022 blive afviklet to familiekoncerter og en sommer- og en julekoncert på henholdsvis Odense Universitetshospital, Skejby Sygehus og Aalborg Sygehus Nord.
Beløb DKK: 510.970
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: 01.12.20
Slutdato: 01.12.22
Ishtar Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2020
Organisation: Ishtar
Formål: At støtte Ishtar – en gruppe af etniske kvinder i fortsat at konsolidere deres køkken og madproduktion herunder udvidet produktsortimentet og sikre, at flere kvinder kan udvikle deres kompetencer igennem et forløb i Ishtar.
Beløb DKK: 2.450.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: august 2020
Slutdato: august 2023
FødevareBanken Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2020
Organisation: FødevareBanken
Formål: At støtte FødevareBanken i at udvide og konsolidere FødevareBankens arbejde med at udbrede friske overskudsfødevarer til socialt udsatte i en større del af landet end i dag. Dette inkluderer, at organisationen ser på sit arbejde og logistikken samtidig med, at man kan fastholde den eksisterende indsats.
Beløb DKK: 6.975.452
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2020
Varighed: 3 år
Start dato: juli 2020
Slutdato: juli 2023
VIVE Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: VIVE
Formål: At skaffe et mere dybdegående kendskab til og forståelse af de mekanismer, der kan udløse drab i familier - i særdeleshed drab af børn.
Beløb DKK: 983.740
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2021
Ubbely Krisecenter Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Ubbely Krisecenter
Formål: At udarbejde en portal, hvor alle herberger kan og vil registrere sig , når herberget får en ledig plads. Formålet er at sikre at myndigheder, herberg og personer, der kontaktes af en hjemløs, ikke behøver at kontakte en række herberg individuelt, men i stedet kan få et overblik på en fælles portal på samme måde, som der er et fælles overblik over ledige pladser på krisecentrene.
Beløb DKK: 523.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2022
SydhavnsCompagniet Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2019
Organisation: SydhavnsCompagniet
Formål: At skabe ro, udfoldelsesmuligheder og livskvalitet til såvel beboere omkring som udefrakommende brugere af Anker Jørgensens Plads.
Beløb DKK: 1.446.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2022
Reden International Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2019
Organisation: Reden International
Formål: At videreføre, udvikle og styrke Reden Internationals opsøgende arbejde og Natcafé med henblik på at give udenlandske kvinder i prostitution, herunder potentielle ofre for menneskehandel, et trygt, varmt sted med adgang til sundhedsfaciliteter.
Beløb DKK: 5.407.310
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 01.01.2022
Projekt Udenfor Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Projekt Udenfor
Formål: At opstarte og drifte et nytænkende, brugerinddragende levefællesskab for hjemløse i Aarhus bygget af hjemløse selv.
Beløb DKK: 1.800.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.11.2021
Kvindekrisecenter Bornholm Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: Kvindekrisecenter Bornholm
Formål: At systematisere og udvikle rekruttering, oplæring, supervision og indsats af frivillige på Kvindekrisecenter Bornholm, da der stilles stadig større krav til de frivillige og deres kompetencer, værdier og menneskesyn.
Beløb DKK: 1.094.960
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.12.2021
Kommune Kujalleq Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisation: Kommune Kujalleq
Formål: At udarbejde en moderniseringsplan for de tre byer i Kujalleq Kommune i Sydgrønland med henblik på hvordan man kan skabe faciliteter, der samler byens borgere, organisationer og kulturtilbud, således at man kan opnå synergieffekter.
Beløb DKK: 575.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 30.04.2020
Slutdato: 01.08.2023
Håb i Psykiatrien Danmark Oak Foundation Denmark Andet 2019
Organisation: Håb i Psykiatrien
Formål: At udvikle og forankre modeller for flere og mere alsidige aktiviteter i psykiatrien, da uforpligtende uformelle fællesskaber har et stort potentiale, hvilket bør udbredes og udforskes nærmere.
Beløb DKK: 500.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Andet
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.07.2021
Hugs and Food Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Hugs and Food
Formål: At levere mad til hjemløse i København og tilbyde dem et sted, hvor de kan søge ro og tale med en ressourceperson, der kan støtte dem i forhold til de behov og udfordringer, de måtte have.
Beløb DKK: 444.062
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.01.2021
Hjælp til Hjemløse Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2019
Organisation: Hjælp til Hjemløse
Formål: At støtte netværket til at give hjemløse og socialt udsatte borgere et bedre og mere værdigt liv. Formålet er, at organisationen kan fortsætte med at udvide gadeplansarbejdet i form af at give bostøtte, sikre basale fornødenheder i form af mad og tøj m.m. til udsatte familier og borgere i Aarhus.
Beløb DKK: 503.086
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.11.2019
Slutdato: 01.11.2021
Det Kærlige Måltid Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisation: Det Kærlige Måltid
Formål: At opbygge nye fællesskaber blandt unge og samtidig drage omsorg for alvorligt syge og deres familier. Frivillige unge mellem 15 og 25 år laver hver uge sunde og nærende måltider til familier ramt af akut opstået alvorlig sygdom
Beløb DKK: 3.344.700
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2019
Varighed: 4 år
Start dato: 31.12.2019
Slutdato: 31.12.2023
Danner Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: Danner
Formål: At udvikle et fælles sprog og opmærksomhed omkring seksualiseret vold i nære relationer samt udvikle materiale til de danske krisecentre og optræne de ansatte i at kunne identificere og arbejde med følgerne af seksualiseret vold.
Beløb DKK: 1.274.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 1 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.12.2020
Danner Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: Danner
Formål: At sikre, at voldsudsatte migrantkvinder får den nødvendige hjælp til at bryde med partnervold, ved at sikre dem den nødvendige specialiserede hjælp, ruste danske krisecentre til bedre at kunne arbejde med målgruppen, og at de særlige barrierer, som forhindrer voldsudsatte migrantkvinder i at søge hjælp, dokumenteres, synliggøres og inddrages i dialogen på et politisk niveau.
Beløb DKK: 3.200.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.02.2020
Slutdato: 01.01.2022
Exitcirklen Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2019
Organisation: Exitcirklen
Formål: At gennemføre Exitcirklens samtalegrupper "12 trin ud af psykisk vold” - for at hjælpe mennesker til et liv uden vold.
Beløb DKK: 5.134.450
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 01.07.2019
Slutdato: 01.11.2022
INI A/S Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2019
Organisation: INI A/S
Formål: At medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen samt at efterleve FNs Børnekonvention ved at udvikle de demokratiske kompetencer hos børn via etablering af børnedemokrati i et par boligområder i Sisimiut i Grønland.
Beløb DKK: 1.440.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2019
Varighed: 2 år
Start dato: 01.08.2019
Slutdato: 01.07.2021
Røde Kors Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2019
Organisation: Røde Kors
Formål: At støtte Dansk Røde Kors' Sundhedsklinik for udokumenterede migranter. Klinikken, som drives af frivilligt fagpersonale fra sundhedssektoren, er det eneste sted, hvor immigranter har adgang til egentlige sundhedsydelser. Bevillingen er en fortsættelse af fondens bevilling i 2015.
Beløb DKK: 4.039.692
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
Bevillingsår: 2019
Varighed: 3 år
Start dato: 01.08.2019
Slutdato: 01.07.2022
SIND Grønland Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisation: SIND
Formål: At støtte udarbejdelse af materiale på grønlandsk vedrørende en række psykiatriske diagnoser. Dette sker ved at støtte et samarbejde mellem patientorganisationer i Danmark og Grønland.Formålet er at få tilpasset og oversat flere pjecer, der beskriver forskellige psykiatriske diagnoser og det at være pårørende til mennesker, som lider af psykisk sygdom.
Beløb DKK: 226.800
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.12.2018
Slutdato: 01.07.2021
Det Blå Sted – Blå Kors Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisation: Det Blå Sted – Blå Kors
Formål: At støtte opsøgende arbejde blandt unge hjemløse i Aarhus med henblik på at de unge tilbydes at få løst basale behov (mad, hygiejne) for derigennem at få mulighed for at støtte med andre ting. Det ultimative mål er, at de unge hjælpes og støttes til f.eks. at få en uddannelse, et job, finde en bolig og kvitte et misbrug.
Beløb DKK: 913.288
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 01.06.2019
Slutdato: 01.02.2022
Fundamentet Danmark Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2018
Organisation: Fundamentet
Formål: At støtte Fundamentet i Århus i dets arbejde med at gentænke ideen omkring væresteder.
Beløb DKK: 785.830
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 12.09.2018
Slutdato: 16.09.2020
Kommune Kujalleq – Sanasa Grønland Oak Foundation Denmark Uddannelse 2018
Organisation: Kommune Kujalleq – Sanasa
Formål: At introducere unge i Sydgrønland til håndværksfag og motivere dem til at uddanne sig på en erhvervsskole. Dette sker ved at de unge - i samarbejde med fagprofessionelle skaber flere murmalerier i kommunens større byer. Projektet sker i tæt samarbejde med Kujalleq kommune samt kommunens erhvervsliv.
Beløb DKK: 1.096.325
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Uddannelse
Bevillingsår: 2018
Varighed: 2 år
Start dato: 13.11.2018
Slutdato: 30.11.2020
SydhavnsCompagniet Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisation: SydhavnsCompagniet
Formål: At støtte produktion af genbrugsvarer til SydhavnsCompagniet, der er en socialøkonomisk virksomhed. Genbrugsvarerne bliver bearbejdet af socialt udsatte borgere med henblik på salg og dermed sikre indtjening samt et fokus på kompetenceopbygning.
Beløb DKK: 1.800.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 13.04.2018
Slutdato: 14.04.2021
Hjem til Alle Alliancen Danmark Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2018
Organisation: Hjem til Alle Alliancen
Formål: At støtte Hjem til Alle Alliancen i dets arbejde med at udvikle og teste et projekt, hvor familier tilbyder plads i deres hjem til unge hjemløse i kortere perioder. Projektet sker i samarbejde med Røde Kors.
Beløb DKK: 1.586.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 24.05.2018
Slutdato: 25.05.2021
Bryd Tavsheden Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2018
Organisation: Bryd Tavsheden
Formål: At etablere en YouTube kanal for unge og børn, som adresserer vold i hjemmet og kærestevold.
Beløb DKK: 2.546.145
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 12.09.2018
Slutdato: 30.09.2021
Fonden for Socialt Ansvar (FSA) Danmark Oak Foundation Denmark Kapacitetsopbygning 2018
Organisation: Fonden for Socialt Ansvar (FSA)
Formål: At styrke Fonden for Socialt Ansvar (paraplyorganisation for NGOere) i dets arbejde omkring udvikling af hele det frivillige sociale område.
Beløb DKK: 6.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Kapacitetsopbygning
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 19.11.2018
Slutdato: 19.11.2021
Kommuneqarfik Sermersooq Grønland Oak Foundation Denmark Udsatte børn og unge 2018
Organisation: Kommuneqarfik Sermersooq
Formål: At bygge et opholdsrum til alpinskiløbere i Tasiilaq i Grønland, et opbevaringssted til ski og andet låneudstyr samt en garage til beskyttelse af motoren til liften.
Beløb DKK: 1.231.820
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Udsatte børn og unge
Bevillingsår: 2018
Varighed: 1 år
Start dato: 01.12.2018
Slutdato: 01.06.2020
Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) Danmark Oak Foundation Denmark Familievold 2018
Organisation: Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK)
Formål: At støtte videreudvikling og fortsættelse af kapacitietsopbygning og organisations- samt kapacitetsudvikling af LOKKs (Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre) sekretariat. LOKK er sekretariat for krisecentrene i Danmark. Bevillingen er opfølgning på en forudgående bevilling med samme formål.
Beløb DKK: 7.450.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Familievold
Bevillingsår: 2018
Varighed: 3 år
Start dato: 22.11.2018
Slutdato: 20.11.2021
Kommuneqarfik Sermersooq Grønland Oak Foundation Denmark Uddannelse 2018
Organisation: Kommuneqarfik Sermersooq
Formål: At støtte kompetenceudvikling af alle grønlandske lærere samt uddele iPads til samtlige skolebørn i Grønland. Bag projektet står  Grønlands fem kommuner samt fire fonde. Målet er at løfte niveauet i den grønlandske folkeskole betydeligt i alle fem kommuner. Midlet er en ny pædagogisk tilgang og nye samarbejdsformer med iPads som det primære arbejdsredskab. Implementeringen sker løbende fra skole til skole, indtil alle landets skoler er med.
Beløb DKK: 5.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Uddannelse
Bevillingsår: 2018
Varighed: 5 år
Start dato: 05.11.2018
Slutdato: 31.12.2022
Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Københavns Universitet Danmark Oak Foundation Denmark Migranter 2017
Organisation: Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed Københavns Universitet
Formål: At støtte Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet i at tilvejebringe viden om sundhed og sundhedssøgende adfærd blandt gravide udokumenterede migranter og deres børn i Danmark. I særdeleshed fokuseres på, hvorledes børn og mødre har det efter fødslen, da der mangler viden herom. Denne viden skal bruges til at afklare, hvorvidt der er de rette tiltag for nybagte mødre og deres børn i Sundhedsklinikkerne for udokumenterede migranter i København, Århus og Odense.
Beløb DKK: 773.698
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Migranter
Bevillingsår: 2017
Varighed: 2 år
Start dato: 05.01.2018
Slutdato: 01.06.2020
Kofoeds Skole i Grønland Grønland Oak Foundation Denmark Hjemløshed 2015
Organisation: Kofoeds Skole i Grønland
Formål: At støtte etablering af Kofoeds Skole i Nuuk i Grønland for at kunne støtte og hjælpe samt bidrage til at opbygge kompetencerne hos marginaliserede grønlændere som bor i eller vender tilbage til Grønland. Initiativet søger samtidig at opbygge og styrke de sociale medarbejderes og NGOernes kompetencer.
Beløb DKK: 6.000.000
Program: Oak Foundation Denmark
Tema: Hjemløshed
Bevillingsår: 2015
Varighed: 3 år
Start dato: 10.04.2015
Slutdato: 01.07.2021